vertigo (bppv) nedir?

13.08.2013 00:00
Ankâra VERTİGO (BPPV) Nedir? Nursen Turan urup dururken aniden başınız dönmeye başladıysa uzmanlar bunun birçok nedeni olabildiği gibi "Kaynağı ic kulak kristalleri de olabilir" diyor.

Bu durumdaki kişilerin "Yatakta bir yönden diğer yana dönüyordum k—, Ayakkabımı bağlamak için eğilmiştim ki..

. Perde asıyordum ki.

..

Markette bir ürün almak için rafa uzanmıştım ki..

." şeklinde nedenler sıraladıklarını ve ardından "Aniden tüm dünya, etrafımda dönmeye başladı" diye durumlarını izah ettiklerini ifade eden uzmanlar, "Siz de bu şikayetlerden en az birini yaşıyorsanız bu durum ip kulak kristali kaynaklı baş dönmesi ile karşı karşıya kaldığınız anlamına gelebilir" diyorlar.

Uzmanlann, baş dönmeleri arasında yüzde 30 oranında yeri bulunan Vertigo hastalığı hakkındaki sorulanınıza verdiği yanıtlar şöyle: iç kulak kristallerinin (vertigo) yerinden oynaması nasıl bir hastalıktır? Toplum içinde iç kulak kristallerinin yerinden oynaması olarak bilinen; Benign Pozisyonel Paroksismal Vertigo (BPPV) başın pozisyonuyla aniden başlayan, kısa süren ve tüm dünyanın başınıza yıkılması gibi bir his veren baş dönmesi halidir. iç kulak kristallerinin görevi nedir? İç kulak bir denge organıdır.

Buradaki kanallarda gözle görülemeyecek kadar küçük, kum tanesi gibi partiküller vardır. Darbe, uzun süreli yolculuk, geçirilmiş üst solunum yolu enfeksiyonları gibi birçok nedenle bu kristaller yerinden oynar ve denge sistemini uyanr.

Bazı baş hareketlerinde bu kristaller yer değiştirerek, baş dönmesi atağına neden olur. Vertigoya bağlı bas dönmeleri ne sıklıkla oluşur? İç kulak kristallerinin oynamasıyla oluşan baş dönmesi tüm baş dönmelerinin yüzde sinde en sık görülenidir.

Bütün yaş gruplannı etkileyen ve bu kadar yaygın bir hastalık olmakla birlikte maalesef ülkemizde hala yeterince tanınmamakta ve hastalara gereksiz tedaviler uygulanmaktadır. Belirtileri nelerdir? Ani başlayan ve saniyeler süren şiddetli baş dönmesine; hızlı göz hareketleri, bulantı, kusma, çarpıntı, terleme gibi yakınmalar da eşlik eder.

Hastalanmız atakları şöyle tarif ederler: 'Yalakla bir yönden diğerine dönüyordum..

., ayakkabımı bağlamak için eğilmiştim.

..

, perde asıyordum, markette bir rafa eğilmiştim ki..

. aniden tüm dünya, etraf dönmeye başladı.

Bu dönme o kadar şiddetliydi ki; etrafı mdaki hiçbir şeyi tanıyamaz hale geldim. Baş dönmesine bulantı ve kusma eşlik etti.

Bu atağın tek güzel tarafı ise kısa sürmesi oldu. 'Bu tarif gerçekten de Vertigo için en belirleyici belirtidir.

Baş dönmesi atakları ise sadece saniyeler sürer. Dakikaları geçmesi beklenmez.

Doğru tanı ve tedavi için şikayetler ortaya çıkar çıkmaz bir Kulak Burun Boğaz uzmanına başvurun.! .

YORUMLAR