tarih yeniden canlanıyor

07.12.2013 00:00
CANLANIYOR Gaziantep Bey mahallesinde bulunan Musiki ve Sinema Severler Derneği adeta bir müzeyi anımsatıyor.

Görenlerin ilgi odağı haline gelen dernekte adeta tarihi bir yolculuğa çıkıyorsunuz. Taş Plaktan bir asırlık radyoya kadar aradığınız her şeyi bulabilirsiniz.

Çocukluk yıllarında taş plaklara merakıyla başlayan bu tarihi yolculuğun yaklaşık 20 yıldır devam ettiğini belirten Musiki ve Sinema Severler Derneği Başkanı Mehmet Orkun Taşdelen, "Küçüklüğümde bu plaklara değer verilmiyordu, pazarlarda yakıyorlardı o zaman üstümde para oldukça alıp saklıyordum. Elim para tuttuktan sonra bunlan daha çok toplamaya çalıştım.

Şimdi elimde binlerce plak var. Daha sonra bu işin içine girince diğer ski eşyalan toplamaya başladım.

Burası bir müzeyi andırıyor, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı haline geldi. Bunlann maddi değen olabilir ama ben manevi açıdan bir hazineye sahip olduğumu düşünüyorum" dedi.

BURADA HERŞEYİ BULABİLİRSİNİZ" Gaziantep Musiki ve Sinema Severler Demeği Başkanı Mehmet Orkun Taşdelen, "Elimize geçen aktör, besteci, oyuncu, yazar, şair, yan oyuncu, yönetmen ve rejisörlerin fotoğraflannı ve plaklannı genç nesillere tanıtmak, sevdirmek ve aşılamak istiyoruz. Taş plaklar, eski dergiler, mecmualar, film afişleri, gramafonlar radyolar var bunlan 20 yıldır biriktiriyorum.

Genç nesillerin ve de yabancı turistlerin büyük bir ilgisi var. burada dikkat çekiyoruz.

Beğendikleri bir afiş veya tarihi bir şey oluyor gelip yanında fotoğraf çekiyorlar. Geçmişe yolculuk yapıyorlar, gençlik yıllanna gidiyorlar azda olsa nostalji yapıyorlar ve buraya gelen müşterilerimiz misafirlerimiz mutlu aynlıyor.

Daha sonra çektikleri fotoğraflara bakarak Gaziantep'te böyle bir yer var dediklerini düşünüyorum" dedi. "İLGİDEN MEMNUNUM HERKESİN İLGİSİNİ ÇEKİYORUZ" Bey mahallesine gelen turist sayısının çok olduğunu belirten Taşdelen.

"Bey mahallesinde 3 tane müze. eski bir kilise.

Cenani Konağı. Eski Gaziantep evleri bulunmakta buralan ziyarete gelen turistler bizim demeği görüyor ve merak edip içeri giriyorlar.

Tarihe yolculuk yapıyorlar. Kış mevsiminde 30-40 kişi ziyaret ederken yaz mevsiminde bu sayı 200-300 kişiyi buluyor.

Yerli turistler, öğrenen çiler, ticari amaçla gelen ziyaretçilerimizde oluyor. Kış mevsiminde ziyaretçinin az olmasının nedeni ise okullann açılmış olması Gaziantep'e gelen turist sayısının kış mevsiminden dolayı az olduğunu belirten Gaziantep Musiki ve Sinema Severler Derneği Başkanı Mehmet Orkun Taşdelen.

"En çok dikkat çekip ilgi görenler ise film afişleri, taş plaklar eski radyolar, ses ve sinema sanatçılannın kartpostallan bunlar daha çok dikkat çekiyor Buraya gelen insanlar sevdiklen oyunculann fotoğraflanyla hatıra fotoğrafı çektiriyorlar" şeklinde konuştu. "BİR ASIRLIK OLAN RADYO VAR" En eski olanın bir asırlık radyo olduğunu ifade eden Başkan Taşdelen.

" Daha estalen de var fakat hepsini burada bulunduramıyoruz. Burada bine yakın kartpostal, bine yakın rodplay.

üç bine yakın kırkbeşlik.8-10 tane çok eski radyo.

300 film afişi bulunmaktadır. Bu tarz eserienn maddi değeri düşüktür ancak bu eserlerin manevi değerlerine paha biçilemez.

Aldığınız bir plağı satmaya kıyamazsınız manevi yönleri olduğu için daha fazla benimsiyoruz ve almış olduğunuz fiyatın kat ve katını verseler dahi vermek içimizden dahi gelmiyor maddiyat yönlerini düşünmemek gerekir" dedi "ZENGİN BİR KÜLTÜRE SAHlBlZ" Gaziantepin tarihi Bey Mahallesinde bulunan ve eski Gaziantep evlen arasında yer alan musiki ve sinemanın tanınmasına, sevilmesine ve kultur yonUnden ne kadar zengin bir dal olduğunun bilinmesi gerektiğini söyleyen Taşdelen. "Bu kültürün yaşatılması için katkıda bulunmaya çalıştıklannı belirten Gaziantep Musiki ve Sinema Severler Demeği Başkanı Mehmet Orkun Taşdelen.

"Bu demeğin kurulalı 5 yıl oluyor ve şuan 70'ı aşkın üyesi bulunmaktadır. Uyelenmiz musikiye ve sinemaya gonul veren kişilerden oluşmaktadır.

Amacımız kendi kulturUmuzu orf adet geleneklerimizi, sinemamızı, muzrfiöımizj.genç nesillere tanıtıp bunlan yaşatmak, istiyoruz" şeklinde konuştu Necmettin GÖRGÜN 07121598 Gian Lorenzo Bemini.

17. yüzyıl Romasında ünlü, Barok tarzında çalışan bir heykeltraş (ö.

1680) 07121787 Delavvare. ABD anayasasını onaylayan ilk eyalet oldu.

07121823 Leopold Kronecker. Alman matematikçi ve mantıkbilimci (ö.

1891) 07121836 Martin Van Buren (1782-1862). Amerika Birleşik Devletleri'nin sekizinci başkanı seçildi.

07121838 Mathias Villiers de Nsle-Adam. Fransız yazar.

07121842 New York Filarmoni Orkestrası, ilk konserini verdi. 07121894 Süveyş Kanalı nı hayata geçiren Fransız diplomat Ferdinand de Lesseps öldü.

07121909 Nıkola Vaptsarov. Bulgar şair 07121917 I.

Dünya Savaşı: ABD. Avusturya-Macarıstan'a savaş ilan etti.

07121920 Türkiye Halk Iştırakıyun Fırkası kuruldu. 07121921 Sadrazam Sait Halim Paşa.

Roma da bir Ermeni tedhişçi tarafından öldürüldü. 07121923 İngiltere'de yapılan seçimlerde Muhafazakâr Parti 257, İşçi Partisi 191.

Liberal Parti 158 milletvekilliği aldı. 07121925 İstiklal Mahkemesi.

Erzurum da çalışmalarına başladı. 07121928 Amerikalı dil bilimci, siyaset bilimci ve yazar Noam Chomsky 07121932 jf Muhsin Ertuğrul'un Bir MHfct Uyamyor" filmi, gffÇterime'glrdi .

YORUMLAR