petek bulmaca

21.07.2013 00:00
PETEK BULMACA SORULAR I1Ara, aralık.

2Labada. 3Güldürmek, eğlendirmek amacıyla karşısındakini kırmadan yapılan hareket veya söylenen söz.

4İkl ülke parasının karşılıklı değeri. 5Alt uçlarına bir çubuk bağlanmış bulunan İki düşey İpten yapılmış salıncağa benzer bir jimnastik aracı.

6Gemilerde oda. 7Kesimevi, mezbaha.

8Yararsız. 9Beyaz dışında başka rengi veya renkleri olan.

10Herhangi bir konu veya sorunla ilgili olarak bir öneride bulunmak için üyelerden biri veya birkaçı tarafından başkanlığa verilen, oya sunularak karar verilmesi istenen yazılı kâğıt. 11Gösteriş, çalım.

12Görüntülerin filme alınmasını sağlayan alet, alıcı,13 Bir şeyi ekle tamamlama, ulama, ilave etme.14iyice dövülmüş buğdayın etle birlikte uzun süre kaynatılmasıyla yapılan bir yemek.

15Ayakkabı tabanı, bavul, çanta yapımında kullanılan, büyükbaş hayvanların işlenmiş derisi.16Satıian bir malın cinsini, miktarını ve fiyatım bildirmek için satıcının alıcıya verdiği hesap pusulası.

17Yolculukta ve askerlikte kullanılan, boyna veya bele asılı olarak taşman, genellikle aba, deri veya metalden yapılmış su kabı.18Üretilecek malı elde etmek için üretim sırasında kullanılan yarı İşlenmiş mal19Açık, apaçık.

20Tesirfi. .

YORUMLAR