PETEK BULMACA

21.07.2013 00:00
PETEK BULMACA SORULAR I1>Ara, aralık. 2>Labada. 3>Güldürmek, eğlendirmek amacıyla karşısındakini kırmadan yapılan hareket veya söylenen söz. 4>İkl ülke parasının karşılıklı değeri. 5>Alt uçlarına bir çubuk bağlanmış bulunan İki düşey İpten yapılmış salıncağa benzer bir jimnastik aracı. 6>Gemilerde oda. 7>Kesimevi, mezbaha. 8>Yararsız. 9>Beyaz dışında başka rengi veya renkleri olan.10>Herhangi bir konu veya sorunla ilgili olarak bir öneride bulunmak için üyelerden biri veya birkaçı tarafından başkanlığa verilen, oya sunularak karar verilmesi istenen yazılı kâğıt. 11>Gösteriş, çalım.12>Görüntülerin filme alınmasını sağlayan alet, alıcı,13> Bir şeyi ekle tamamlama, ulama, ilave etme.14>iyice dövülmüş buğdayın etle birlikte uzun süre kaynatılmasıyla yapılan bir yemek. 15>Ayakkabı tabanı, bavul, çanta yapımında kullanılan, büyükbaş hayvanların işlenmiş derisi.16>Satıian bir malın cinsini, miktarını ve fiyatım bildirmek için satıcının alıcıya verdiği hesap pusulası.17>Yolculukta ve askerlikte kullanılan, boyna veya bele asılı olarak taşman, genellikle aba, deri veya metalden yapılmış su kabı.18>Üretilecek malı elde etmek için üretim sırasında kullanılan yarı İşlenmiş mal/19>Açık, apaçık.20>Tesirfi.
YORUMLAR