kimler arabulucu olabilir

19.07.2013 00:00
Kimler arabulucu olabilir Zirve Üniversitesi Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi (ZÜSEM) Adalet Bakanlığı tarafından arabuluculuk eğitimi vermekle yetkilendirildi.

Zirve Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr.

Akif Kütükçü, yaptığı açıklamada, ZÜSEM'in Adalet Bakanlığı'ndan aldığı yetkiyle Türkiye'de arabuluculuk eğitimi veren kurumlardan biri olduğunu belirtti. Kütükçü, "Arabuluculuk, hukuk sistemi gelişmiş ülkelerde yaygın olarak kullanılan bir "Alternatif Uyuşmazlık Çözüm" yöntemidir.

Bu yöntemde taraflar, içinde bulundukları uyuşmazlığı, tarafsız bir üçüncü kişi yardımı ile mahkemeye gitmeden ya da mahkemenin yönlendirmesiyle çözebilmektedirler" dedi. Arabuluculuk yönteminde tarafların; arabulucuya ulaşma, süreci devam ettirme, sonuçlandırma veya bu süreçten vazgeçme konusunda tamamen serbest olduğunu kaydeden Kütükçü, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "her türlü hukuk uyuşmazlık için arabulucuya gidilmesi mümkün değildir.

Taraflar ancak üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri iş veya işlemlerden doğan özel hukuk uyuşmazlıklarının çözümlenmesinde arabulucuya başvurabilirler. Yine aile içi şiddet iddiasını içeren uyuşmazlıklarda da arabulucuya başvurulamayacaktı Yabancı uyruklu kişilerin de Türkiye'deki bu tür uyuşmazlıklar için arabulucuya gitmeleri mümkündür.

" KİMLER ARABULUCU OLABİLİR Arabuluculuk faaliyetinin Adalet Bakanlığı tarafından arabulucular siciline kaydedilen gerçek kişiler tarafından yürütülecek. Hatırlatmasını yapan Kütükçü, "Arabuluculuk siciline kaydedüebilmek için kişinin; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, mesleğinde en az 5 yıllık kıdeme sahip hukuk fakültesi mezunu olması, kasten işlenmiş bir suçtan mahkûm olmaması ve Adalet Bakanlığı'nca yapılacak yazılı ve uygulamalı sınavda başarılı olması gereklidir" diye konuştu.

Kütükçü, "şartları taşıyan kişilerin Adalet Bakanlığı tarafından yapılacak yazılı ve uygulamalı sınava girebilmesi için öncelikle hukuk fakülteleri, Türkiye Barolar Birliği veya Türkiye Adalet Akademisi tarafından verilecek arabuluculuk eğitimi başarıyla tamamlamalıdır'' şeklinde konuştu. Kurumların bu eğitimi verebilmesi için izin almasının zorunlu olduğunu belirten Kütükçü, Zirve Üniversitesi'nin Bu amaçla yapmış olduğu izin başvurusunun Adalet Bakanlığı tarafından kabul edildiğini söyleyerekten Zirve Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin de 02 Temmuz 2013 tarihinden geçerli olmak üzere 3 yıl süreyle arabuluculuk eğitimiverme izni aldığını sözlerine ekledi.

Zirve Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından verilecek arabuluculuk eğitimi. Zirve Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ZÜSEM) - Gaziantep'te yapılacaktır.

Dersler; hafta sonu 48 saat teori ve 12 saat uygulamalı olmak üzere planlandı. Kurs programının başlangıç tarihi 07 Eylül 2013 olup ücret ve gurup indirimleri için ZÜSEM'in resmi internet sitesi ziyaret edilebilir.

HABER MERKEZİ
YORUMLAR