emeklilik yatırım fonlarının 2013 ilk yarı getirileri

15.07.2013 00:00
ARAŞTI RMAİSE Emeklilik yatınm fonlarının 2013 ilk yan getirileri Bireysel Emeklilik Sistemi'nde fon büyüklüğü 23 milyar TL'ye, katılımcı sayısı 3 milyona yaklaşırken ilk yarı sonunda yüzde 4,44 ile uluslararası karma fonlar yatırımcısına en fazla kazanç sağlayan fon grubunu oluşturdu.

Tahvil bono fonları bu dönemde en fazla doluluk oranına sahip fon grubu oldu Uzun vadeli bir yatırım aracı olan ve piyasa dalgalanmalarına göre getiri oranları ve yatırımcı tercihleri değişebilen Bireysel Emeklilik Sistemi'nde yatırım fonları; 2013 yılının ilk yarısında yatırımcısına çeşitli oranlarda getiri sağladı. Toplamda 5 adet emeklilik fon grubu yatırımcısına kazanç sağlarken 4 fon grubu kaybettirdi.

Bu dönemde, Amerikan Doları ve Euro tüm emeklilik yatırım fon gruplarından daha fazla kazandırırken altın (TLGram) ise tüm fon gruplarından daha az kazandıran alternatif yatırım aracı oldu. "Uluslararası Karma Fonlar ve uluslararası borçlanma araçları reel getiri sağladı" Emeklilik Gözetim Merkezi'nin (EGM) 21 Haziran 2013 tarihli verilerine göre ilk yarı sonunda katılımcı sayısı 3 milyon 661 bin kişi, sistemde biriken toplam fon büyüklüğü 22 milyar 760 milyon TL olarak görüldü.

İlk yarıda, 6 aylık ortalamalara göre en fazla getiri Amerikan Doları ve Euro'nun da değer kazanmasının da etkisiyle uluslararası karma fonlar ve uluslararası borçlanma araçlarında görülürken hisse fonları ve esnek fonlar en fazla kaybettiren fon grubu olarak ortaya çıktı. Tahvil bono fonları en fazla doluluk oranına sahip fon grubunu oluşturdu.

Yılın ilk yarısında, aynı zamanda en fazla getiriye sahip olan Uluslararası Karma Fonlar ve uluslararası borçlanma araçları olmak üzere sadece 2 fon grubu enflasyonun üzerinde reel getiri sağlarken; tüm emeklilik yatırım fon grupları altından daha fazla kazanç sağladı. İlk yarı sonunda emeklilik fonlarının fon grubu dağılımı bazında incelendiğinde en fazla kazandıran fon grubunu uluslararası karma fonlar oluşturdu.

6 aylık ortalamalara göre aylık ortalama yüzde 0,74 oranında yatırımcısına kazanç sağlayan bu fonları sırasıyla yüzde 0,57 getiri oranıyla uluslararası borçlanma araçları, yüzde 0,37 getiri oranıyla dengeli fonlar, yüzde 0,11 ile yabancı para dış borçlanma araçları, yüzde 0,02 ile likit fonlar izledi. ARAŞTI RMAİSE Emeklilik yatınm fonlarının 2013 ilk yan getirileri Bireysel Emeklilik Sistemi'nde fon büyüklüğü 23 milyar TL'ye, katılımcı sayısı 3 milyona yaklaşırken ilk yarı sonunda yüzde 4,44 ile uluslararası karma fonlar yatırımcısına en fazla kazanç sağlayan fon grubunu oluşturdu.

Tahvil bono fonları bu dönemde en fazla doluluk oranına sahip fon grubu oldu Uzun vadeli bir yatırım aracı olan ve piyasa dalgalanmalarına göre getiri oranları ve yatırımcı tercihleri değişebilen Bireysel Emeklilik Sistemi'nde yatırım fonları; 2013 yılının ilk yarısında yatırımcısına çeşitli oranlarda getiri sağladı. Toplamda 5 adet emeklilik fon grubu yatırımcısına kazanç sağlarken 4 fon grubu kaybettirdi.

Bu dönemde, Amerikan Doları ve Euro tüm emeklilik yatırım fon gruplarından daha fazla kazandırırken altın (TLGram) ise tüm fon gruplarından daha az kazandıran alternatif yatırım aracı oldu. "Uluslararası Karma Fonlar ve uluslararası borçlanma araçları reel getiri sağladı" Emeklilik Gözetim Merkezi'nin (EGM) 21 Haziran 2013 tarihli verilerine göre ilk yarı sonunda katılımcı sayısı 3 milyon 661 bin kişi, sistemde biriken toplam fon büyüklüğü 22 milyar 760 milyon TL olarak görüldü.

İlk yarıda, 6 aylık ortalamalara göre en fazla getiri Amerikan Doları ve Euro'nun da değer kazanmasının da etkisiyle uluslararası karma fonlar ve uluslararası borçlanma araçlarında görülürken hisse fonları ve esnek fonlar en fazla kaybettiren fon grubu olarak ortaya çıktı. Tahvil bono fonları en fazla doluluk oranına sahip fon grubunu oluşturdu.

Yılın ilk yarısında, aynı zamanda en fazla getiriye sahip olan Uluslararası Karma Fonlar ve uluslararası borçlanma araçları olmak üzere sadece 2 fon grubu enflasyonun üzerinde reel getiri sağlarken; tüm emeklilik yatırım fon grupları altından daha fazla kazanç sağladı. İlk yarı sonunda emeklilik fonlarının fon grubu dağılımı bazında incelendiğinde en fazla kazandıran fon grubunu uluslararası karma fonlar oluşturdu.

6 aylık ortalamalara göre aylık ortalama yüzde 0,74 oranında yatırımcısına kazanç sağlayan bu fonları sırasıyla yüzde 0,57 getiri oranıyla uluslararası borçlanma araçları, yüzde 0,37 getiri oranıyla dengeli fonlar, yüzde 0,11 ile yabancı para dış borçlanma araçları, yüzde 0,02 ile likit fonlar izledi. H ARAŞTIRMA Emeklilik yatırım fonlarının 2013 yılı ilk yarı getirileri aylık değişimi Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Uluslararası Karma Fonlar 0.

36 -0.72 0.

68 0.05 4.

07 0.00 Uluslararası Borçlanma Araçları -2.

56 2.08 0.

16 -0.24 1.

90 2.08 Dengeli Fonlar 1.

88 -0.13 2.

89 0.55 3.

09 -6.06 Yabancı Para Dış Borçlanma Araçları -1.

35 0.29 -1.

08 2.22 2.

24 -1.66 Likit Fonlar 1.

28 0.24 -0.

13 -0.17 -0.

65 -0.45 Yabancı Para iç Borçlanma Araçları -2.

20 -0.11 -1.

41 2 46 1.62 -2.

27 Tahvil Bono Fonları -0.12 -0.

28 -1.02 0.

73 -1.28 -3.

94 Esnek Fonlar -0.03 -0.

69 0.42 -0.

30 -0.29 -6.

05 Hisse Fonları 0.75 -2.

57 6.24 -0.

98 2.54 -13.

11 Yüzde 1,19 oran ile hisse fonları bu dönemde en az kazandıran fon grubunu oluştururken esnek fonlar yüzde 1,16; tahvil bono fonları yüzde 0,99 ve yabancı para iç borçlanma araçları yüzde 0,32 ile yatırımcısına en az getiri sağlayan fon gruplarını oluşturdu. "Mayıs, fon gruplarının toplamda en fazla kazandırdığı ay oldu" Yılın ilk 6 ayı değerlendirildiğinde ise Mayıs ayı, fon grupları toplamında en fazla nominal getirinin yaşandığı ay olarak görüldü.

Esnek ve dengeli emeklilik yatırım fonlarının alternatif yatırım araçları karşısındaki getirişi () 7.95 g87 Aâkmt 1.

95 0.99 O C E 5 m O 1 -S Ocak ayında en fazla getiri sağlayan fon grubu 1,88 ile dengeli fonlar olurken şubatta yüzde 2,08 ile uluslararası borçlanma araçları, martta yüzde 6,24 ile hisse fonları, nisanda yüzde 2,46 ile yabancı para iç borçlanma araçları, mayısta yüzde 4,07 ile uluslararası karma fonlar ve haziranda yüzde 2,08 ile uluslararası borçlanma araçları oldu.

"İlk yarı sonucuna göre yüzde 7,95 ile an fazla kazandıran alternatif yatırım aracı Amerikan Doları olurken, altın yüzde 19,85 oranında kaybettirdi" Yılın üçüncü çeyreğinde emeklilik yatırım fonları dışında yatırımcısına en fazla kazandıran alternatif yatırım aracı yüzde 7,95 ile Amerikan Doları olurken yüzde 6,87 ile Euro ikinci sırada yer aldı. Yüzde 19,85 ile altın (TLgram), yüzde 25,71 altın (USDons) değer kaybettirdi.

TÜFE 6 aylık ortalamalarda yüzde 3,21; ÜFE yüzde 0,99 olarak ortaya çıktı Yılın ilk yarısında sermaye kazancı, faiz ve temettü geliri elde etmenin amaçlandığı dengeli fonlar dengeli fonlar Amerikan Doları'ndan 6 puan, Euro'dan 4,92 puan daha az getiri sağlarken enflasyonun da 1,26 puan gerisinde kaldı. Bununla birlikte dengeli fonlar altın (TLGr)'dan 21,8 puan daha fazla getiri sağladı.

Yatırımcılar için mevduat üzeri getiri amaçlayan esnek fonlar, Amerikan Doları'ndan 14,84 puan, Euro'dan 13,75 puan daha az getiri sağlarken enflasyonun da 10,09 puan gerisinde kaldı. Bununla birlikte altından (TLGr)12.

97 puan daha fazla getiri sağlamış oldu. Son dönemlerde mevduat getirişini geçmek üzere mutlak getiri amaçlı kurulan esnek fonlar, yatırımcı ilgisinin yüksek olduğu ürünler olarak da öne çıkıyor.

Piyasa risklerinin yüksek olduğu, bununla birlikte getiri olasılığının da yüksek olduğu hisse fonları 6 aylık dönem içerisinde yüzde 7,98 oranında yatırımcısına kayıp yaşattı. Bu fon grubu Amerikan ARAŞTIRMA 71 Tahvil bono fonlarının alternatif yatırım araçları karşısındaki getirişi () Hisse fonlarının alternatif yatırım araçları karşısındaki getirişi () 7.

95 6.87 7.

95 6.87 Doları'ndan 15,93 puan, Euro'dan 14,85 puan daha az getiri sağlarken altından 11,87 puan daha fazla yatırımcısına getiri sağladı.

Hisse fonları enflasyondan 11,19 puan daha az getiri sağlayarak reel kayıp yaşattı. Tahvil bono fonları, Amerikan Doları'ndan 13,78 puan, Euro'dan 12,7 puan daha az kazandırırken altından 14,02 puan daha fazla kazandırmış oldu.

Bu fon grubu enflasyonun 9,04 puan gerisinde kalarak yatırımcısına kayıp yaşatan fonlar arasında yerini aldı. Yabancı para ve uluslararası emeklilik yatırım fonlarının alternatif yatırım araçları karşısındaki getirişi 7.

95 6.87 r2 ARAŞTIRMA Tahvil bono fonlarının alternatif yatırım araçları karşısındaki getirişi () 7,95 fi R7 Likit fonlar ise ilk 6 aylık dönemde yüzde 0,12 oranında getiri sağladı.

Bu fon grubu Amerikan Dolarfndan 7,83 puan, Euro'dan 6,75 puan daha fazla getiri sağlarken altından 19,97 puan daha fazla getiri sağladı. Enflasyonun 3,09 puan gerisinde kalarak bu fon grubu bu dönemde yatırımcısına kayıp yaşattı.

"Uluslararası karma fonlar ve uluslararası borçlanma araçları reel getiri sağladı" Uluslararası fonlar, ilk 6 ayda en fazla kazandıran fon gruplarını oluşturdu. Yine de Amerikan Doları ve Euro'dan daha az getiriye sahip olurken enflasyonun üzerinde kalarak reel getiriye sahip oldular.

Uluslararası karma fonlar enflasyonun 1,23 puan üzerinde kazandırırken uluslararası borçlanma araçları 0,16 puan üzerinde kazandırarak reel getiri sağladı. Bununla birlikte yabancı para iç ve dış borçlanma araçları enflasyonun altında kalırken altından daha fazla getiri sağlayan fon gruplarını oluşturdular.

Emeklilik yatırım fonları doluluk oranlarına göre değerlendirildiklerinde en fazla doluluk oranına, diğer dönemlerde olduğu gibi yüzde 6,9 ile tahvil bono fonlarının sahip olduğu görülüyor. Uluslararası borçlanma araçları yüzde 4,30 ile sıralamayı takip ederken, esnek fonlar yüzde 2,76; dengeli fonlar yüzde 2,67; likit fonlar yüzde 2,28; uluslararası karma fonlar yüzde 1,48; hisse fonları yüzde 1,35 ile doluluk oranı sıralamasını takip ediyor.

En az doluluk oranına sahip fon gruplarını ise yüzde 0,82 ile yabancı para dış borçlanma araçları; yüzde 1,32 ile yabancı para iç borçlanma araçları oluşturuyor. "Yüzde 6,91 ile en fazla doluluk oranı tahvil bono fonlarında görülürken, yabancı para dış borçlanma araçları yüzde 4,93 ile en az doluluk oranına sahip fon grubunu oluşturdu" Son 6 ayda 3 fon grubunun doluluk oranlarında artış yaşanırken 6 fon grubunun doluluk oranında azalış gerçekleşti, tahvil bono fonları, uluslararası borçlanma araçları ve yabancı para dış borçlanma araçlarının doluluk oranlarında artış yaşanırken esnek ve dengeli fonlar, likit fonlar, uluslararası karma fonları hisse fonları ve yabancı para iç borçlanma araçlarının doluluk oranlarında azalış gerçekleşti.

Emeklilik yatırım fonlarının 2013 yılı ilk yarı doluluk oranları () Doluluk oranları () Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Tahvil Bono Fonları 7.01 7.

18 7.35 7.

50 6.16 6.

24 Uluslararası Borçlanma Araçları 4.51 4.

40 4.31 4,22 4.

08 4.30 Esnek Fonlar 2.

54 2.65 2.

76 2.88 2.

94 2.79 Dengeli Fonlar 2.

65 2.64 2.

65 2.68 2,72 2.

68 Likit Fonlar 2.26 2.

22 2.25 2.

27 2.27 2.

40 Uluslararası Karma Fonlar 0.85 0.

89 1.63 1.

69 1.79 2.

06 Hisse Fonları 1.22 1.

26 1.29 1.

36 1.41 1,54 Yabancı Para iç Borçlanma Araçları 1.

32 1.33 1.

33 1.33 1.

32 1.33 Yabancı Para Dış Borçlanma Araçları 0.

84 0.83 0.

82 0.81 0.

81 0.82 Katkı 0.

18 0.27 .

YORUMLAR