'ehliyette yeni sistem faydalı olacak'

05.08.2013 00:00
'Ehliyette yeni sistem faydalı olacak" Ehliyet almayı zorlaştıran yeni sistem hakkında değerlendirmeler bulunan Muğla Milli Eğitini Müdürü Zekeriya Çınar, direksiyon sınavında, puanlama sisteminden gözlem sistemine geçildiğini söyledi.

?1uğla Milli Eğitim Müdürü Zekeriya Çınar: "'flerihi aşamalarda tamamen yazalı sınavları da uzaktan, bizim bilgisayar sistemiyle dijital ortamda, istediği zaman ben hazarım dediğinde kursiyer gelip bizim sınav merkezimizde bilgisayarlar üzerinden sınav da olabilecek. Bu müjdeyi de yakın bir sürede vereceğiz' dedi.

Milli Eğitim MCidürü Ze,keriya Çınar, ehliyet almaya zorlaştıran yeni düzenlemeyle ilgili önemli, açıklamalarda bulundu. Yeni yönetmelikle birlikte geri vites,, araçlar arasına park etme gibi konuların yer aldığı kriterlerden sadece birinde hata yapan adaylan .

sınavdan eleyen sistem hakkında konuşan Milli Eğilim Müdürü Zekerya Çınar Tlotorlu taşıt sürücü hursiy erlerim izdn sınavını yapan Komisyon üyelerimiz kursiyerin yapmış olduğu ha talan işare tleyerek belirli bir puarı üzeriden değerlendiriyordu. Ve 70 puan alanlar başarılı sayılıyordu.

Şimdi ise İM ana grupla bütün sürücü kurayericrirnizin yapacağı davranışlar ayrıbmş durumda. Birinci grupta önemli olan davranLalardan herhangi biri eksik yaparsa veya kurallanna uygun bir şekilde gerçekleştirmezsc sürücü adayımız maalesef başarısız sayılıyor İkinci grupta ise biraz daha önem dereccsi düşüh olan başlıklarımız var.

Buradan da iki tanesini şartlanna, kurallarına uygun gejckletirmezse yine; adayımız başarısız sayılacak. Yani puanlama sisteminden gözlem sistemine geçilmiş oLuyor dedi.

Yeni Düzenlemede Adayın Tek Bir Hatası Elenmesine neden Oluyor Adayın tek bir hatasızım elenmesine sebep olduğu yeni düzenleme hakkında bilgi veren Zekeriya Çınar Birinci grupta tek br hata denen davranışlar toplumun bir düzeci içersinde yaşaması veya trafiğin daha güzel bir şekilde can, mal kaybına neden olmadan yaşanması için herkesin uyması gereken kurallardan oluşuyor. Eğer bu kurallardan bizim bâr hatasından dolayı ehliyet verilmeyecek .

mantığıyla yaklaşırsak beLhi çok acımasaz bir kural gibi gözüküyor Fakat bizim buradaki ölçütleriınz öyle ölçütler ki bu hatayı trafikle veya araç kullanırken bizim kursiyerimiz gerçekleştirmiş olsa hem kendisine hem de çevresindeki trafikteki insanlara maddi veya can kaybı şeklinde bazı olumsuzluklara neden olacak. Bu açıdan bakılırsa daha faydalı olacağını düşünüyorum' diye konuştu.

İlk kez direksiyon sınavlarında müfettiş ve bakanlık denetçisi görevi endi ri I di Yeni sistemle geçtiğimiz hafta -sonu gerçekleştirilen direksiyon sınavlarında ilk kez müfettiş ve bakanlık denetçisinin yer alması değerlendiren Zekeriya Çınar şunları soytedL "Komisyon üyelerimizin görevlerini tam olarak, yaptıklarından herhangi bir şüphemiz yok bunlar eğitimlerini almışlar kurslara katılmışlar bununla ilgili olarak deneyim 3ahibi olmuşlar ehliyeti olan kişilerdir. Bu komisyon üyelerimizin hanemde sınav yapılan alanın sınav yapılan aracın sınava katılan kursiyerin bilgilerini ve belgelerini incelenmesinde eğitim denetrnenlerimiz tarafından yapılacak.

Eğitim denctmenlcrimiz sınavını yapılışıyla ilgili değil tamamen usûle uyulup uyulmadağıyLa ilgili gözlemlerim bir rapor halinde -sınav sonrası bize sunacaklar. Tbki aynı yerde sürekli aynı komisyonda görev yapbğanda bazen körlükler oluşabiliyor.

Görev körlüğü diyoruz baz buna. Müfettişlerimiz sınavlarda sürekli yer değiştirecekler.

Ayna denetnıerücr imiz aynı alanlarda aynı ilçelerde görev yapmayacaklar. Sürekli faklı yerlerde görev alacaklarından dolayı aksaklıkları farklı gözle ya kalayabılecck ve daha kısa sürede bu aksaklıklar giderilebilecek.

Daha faydalı olacağına inanıyoruz.' Yeni Sistemle Ehliyet Almak Zorlaşıyor Yeni sistemle ehliyet almanın zorlaştığı hususuna değinen Zekeriya Çınar 'Bu konuda kesinlikle, mevzuatı yönetmeliği incelediğimizde zor gibi görünüyor.

Ancak biz bu adaylarımızın motorlu taşıt sürücü kuıoLannda almış oldukları eğitimleri gerçekten yeterli olduğunu ilk sınavı yaparak gördük. Ve geçmiş 3inaiarımızdaki haşan oranını hemen hemen yakaladık.

Belki bundan daha düşük, bir başarı oldu ama biz alınan eğitimlerin ilk uygulamasuil geçen hafta sonunda yaptık ve aynı başarıyı yakaladık bu birincisi adaylar rahat olsunlar. İkincisi biz kursiyerlerimize öyle hemen bir hata yaptın tamam bu 13 burda bitti diye komisyon anında sı naıı kesmiyo-r.

Yarım saattik bir süıe veriliyor. Belki bu süre içersinde yapamadığı veya diyelim ki unulhığur atladığı ko-nuları komisyon ona tekrar bir fırsat daha vererek inceleme imkanı bulacak.

Yani her kursiyere artık randevu sistemi var. Randevu sistemi bazında yanırı saat aracı kullandarmak zorundadır bizim komisyonla ramız ifadelerini kuHandı.

Aday Sınavda Aracı 50 Dakika Kullanacak Sınavda adayın araca 30 dakika kullanmasıyla ilgili konuşan Zekeriya Çınar "Sadece bir parkuru dolaşmak değil gerekirse ikinci turu da atarak yarım saat gibi bir süre aracı aktif olarak bizim kursiyeri erimiz kullanacak. Yapüğı ha talan, eksikliklere ikinci kez bir fırsat olacak.

Ve bu sayede komisyonumuzla kalben liçdancjı bu kursiyerimi? ehliyet aldığında., trafiğe çıktığında adak hem kendisine ve hem de çevresine zarar vermeyeceğini bilecek derecede tecrübeye sahiptir diyecek.

Bizde ona bu başan belgesini gönül rahatlığıyla teslim etmiş ola çağız' dedi. Eski Sistem ve Yeni Sistem Arasındaki Farklılıklar Eski Sistemle Yeni Sistem arasındaki farklılıkları değerlendiren Zekeriya Çnıarr ehliyet alma sürecinin teorik dersler ve pratik uygulama yani direksiyon eğitimi olarak ikiye ayrıldığını vurgulayarak.

Tcrolk derslerde motor bilgisi dediğimiz dersler yoğunluktaydı ama çoğu zaman sürücüler bunları çok fazla kullanamıyordu. Bunlarda biraz düşüş meydana geldi.

Daha çok sağlık çevre ve benzeri ilk yardım gibi derslere önem verilirken, motor gibi teknik bilgilerde biraz düşüş sağlandı. Ttmel bilgileri bilmesi yeterli hale getiriliyor.

Pratik .hışmı ise önceden yine motortu taşıl sürücü kurslanmızan kendilerine bir eğitim alanı kurmaları bir pist yapmalara zor unlu iken şimdi sirnilasyon dediğimiz tcknoLojirıin son imkanlarından da yararlanarak artak sürücülerimiz debriyaj sistemi, direksiyon hakimiyeti, kaygı ve heyecanını o sanal ortamda, dijital ortamda teknolojinin im kanlarından yararlanarak uygun btr hale getiriyor Araca binmeye hazır olduğunu öğretmeni hissettiği andan itibaren artak doğrudan trafiğe çıkarak eğitim alabiliyorlar.

Bu eğitimler tamamlandıktan sonra süreç dahada genişledi. Yani tamamen pratik, araça kullanmaya yöneİLk çalışmalar ağırlık kazandı burada.

Bu çalışmalar yeteri sürede eğitim aldıktan sonra artık sınava tabi tutuluyor. Sınav önceden saraya feabiidi.

Sınain biten adaydan sonra diğer kursiyer biniyordu. Arna artık öyle değil Sabah saat 8 00 ile akşam saat 18.

00'e kadar sınavımız devam edecek- İter yarım saatte bir kursiyerlere randevu verilecek. Ve daha önceden hangi kursiyerin hangi saatte nerede sınava gireceği belli olduğundan dolayı bizim kursiyerleri-mlzitıde bekleme derdi halmayaçak.

Sabah erkenden gelip öğleye kadar bekleyip benim saram ne zaman gelecek diye beklemeyecekler. Saatleri belli olduğu için o saatte gelmeleri yeterli olacak' dedi.

Önümüzdeki süreçlerde, ehliyet sınavlarında devam edecek yeniliklerle ilgili olarak müjde de veren Çınar leriki aşamalarda tamamen yazılı sınavları da uzaktan, bizim bilgisayar sistemiyle dijital ortamda, istediği zaman ben hazırım dediğinde kursiyer gelip bizim sınav merkezimizde bügsayarlar üzerinden sınav da olabilecek' dedi. .

YORUMLAR