ecdat parkı yapım işi ihaleye verildi konya büyükşehir

01.09.2013 00:00
Ecdat Parkı yapım işi ihaleye verildi Konya Büyükşelıır Belediyesi tarafından Selçuklu ilçesinde yeni bir park yapılacak.

Doç. Dr.

Halil Ürün Caddesi. Selçuklu Belediyesi Hizmet Biııası yakınlarında yapılacak olan parkla ilgili Büyükşehir Belediyesi" nın internet sitesinde yer alan ihale ilanına göre.

ihale 9 Eylül 2013 Sah günü yapılacak. Ecdat Parkı adı verilen parkın ihalesine katılacak olan firmaların sağlaması gerekli olan şartlar da burada belirtiliyor.

İhaleyi alan firma, sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içerisinde yer teslimi yapılacak ve işe başlanacak, ihale şartnamesine göre iş. 365 takvim günü içerisinde bitirilecek Mevzuat gereği ihaleye katılacak olan firmalardan.

Ticaret veya Sanayi Odası KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili meslek odası belgesi, gerçek kişi olması halinde kayıtlı olduğu ticaret veya sanayi odasında ya da esnaf ve sanatkarlar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış odaya kayıtlı olduğuna dair belge, tüzel kışı olması halinde ilgili mevzuat gereği kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından ilk ilan veya ılıale ranhinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi ve imza sirküleri, ekonomik ve malı yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler gibi belgeler istenecek HABER MERKEZİ
YORUMLAR