tarihi okul binası eğitime kazandırılıyor

04.04.2013 00:00
TARİHİ OKUL BİNASI EĞİTİME KAZANDIRILIYOR Erdek'te eski okul binasının restorasyon projesi kabul edildi.

Erdek'te Kültür varbı olarak tescili bUUnan eski Atatürk ito&gretrn Okıiu brıassıın onarvm )çln hazjrlanan rtteve. restltüsyon ve restorasyorı projem.

Bursa Kültür Tabiat VartkJnnno Koruma Kurulu tarafından oralardı. Konu haktortfa veren AK Parti Erdek llçs Balkanı HKmpt Onay.

3009 yılnrta Atatürk İlköğretim Okulunun yeni hamet binasına tav "(tınını. 2012 ylırxla ısc brtarrcı İmam Katıp Ltsesi'ne lı Gene Meclisi tararından tafrıss cdUdğinl belirterek "Tûd kültür var iğ1 olan okul binasının kUlanfabiimrea için genç çaplı bir onarımdan geçnöi gerekiyordu.

Bunun çn br proje hazırlandı w bu prpjp kurırf tarafından onaylandı. Biz tanhi okırf Dlrvaû4ns hem Erde turizmine, hem de cgıtim hayatına kazandrmak istiyoruz.

Onatfanan proje doıutt usunda tescilli a kül bln&strın enar ınıı aolen yapUxTfttır açıKlamasnda bulundu,(İHA)
YORUMLAR