TARİHİ OKUL BİNASI EĞİTİME KAZANDIRILIYOR

04.04.2013 00:00
TARİHİ OKUL BİNASI EĞİTİME KAZANDIRILIYOR Erdek'te* eski okul binasının restorasyon projesi kabul edildi. Erdek'te Kültür varbQı olarak tescili bUUnan eski Atatürk ito&gretrn Okıiu brıassıın onarvm )çln hazjrlanan rtteve. restltüsyon ve restorasyorı projem. Bursa Kültür Tabiat VartkJnnno Koruma Kurulu tarafından oralardı. Konu haktortfa veren AK Parti Erdek llçs Balkanı HKmpt Onay. 3009 yılnrta Atatürk İlköğretim Okulunun yeni hamet binasına tav "(tınını. 2012 ylırxla ısc brtarrcı İmam Katıp Ltsesi'ne lı Gene< Meclisi tararından tafrıss cdUdğinl belirterek "Tûd kültür var iğ1 olan okul binasının kUlanfabiimrea için genç çaplı bir onarımdan geçnîöi gerekiyordu. Bunun »çn b«r proje hazırlandı w bu prpjp kurırf tarafından onaylandı. Biz tanhi okırf Dlrvaû4ns hem Erde* turizmine, hem de cgıtim hayatına kazandrmak istiyoruz. Onatfanan proje do^ıutt usunda tescilli a kül bln&strın enar ınıı aolen yap*Ux
YORUMLAR