bulmaca

28.07.2013 00:00
BULMACA 28 Temmuz 2013 Pazar Zuümier kıymlar İslam öncesi Kabe'de bir pul Brüktot arada Hayvan yiyocetf Galyum İmi Makama sunulan dflek veyabügl Beyinle organlar arası teler demeti En küçük askeri birlik Bir İngiliz kumaşı tergal Akarsu ytiaflı Rubidyum imi Masal dağı Aruz vezninde kısa okunacak hecenin uzatılması Asya'da bir devlet Gemi veya uçak seyir yolu Eski bir tahi ölçüsü terde çdtaT 171 tffM Birinci çogui şahıs Geör getiren mûflt Kain bağırsağmalt bölümü varisi mayası Gömülü ken bulunan çayterin bütünü Bir devre admı veren çiçek İdrar torbası İşaret, iz Beden UM Berilyum im) 'feşamsalsrvı alfabesinin Uk harfinin adı Enlazla Dağ yamacı Otomobil (kısa) Parçanın' sevimli çahnacağtrıı gösterir düşmantk Kalya'ran başkenti Madeni paranın resimSyûzü Tasavvuf etolü Biryapnr düşeydeki bölümleri Estetikte kullanılan bir keton Togo plakası Deniz suyunun yükselip kabarması makyaj malzemesi Geçirimsiz toprak Mikroskop Ezgi makam Dağn pfrian Petek! ısıtma' tesisatı Teftir İmi Güzel koku Seziş, sağgörü Tuhaflık garipHc Giysi İrideniz memelisi Türk malı (kısa) Kişisel bir komedi türü 6ir bütünün parçası oton Vasflandffma Utanma İW gövdeli deniz taşrtj Bir işte başta gelen Vilayet Tabiff(kısa) Memnu Tütünde etki bir madde Sentetik olta Geçişi önleyen engel A£rrttimibir spanyddanj Çanakkaleilçesi giı boya incelticisi Kabul etmeme fllk dilinde HmTnin .

posta kodu isyan eden Küçük çubuklarla oynanan bir oyun Bir koyun tûü Tartntarunaz Kuran'dablr sure Neon imi Bementinen küçük parçası Vedia Manken Binek hayvan, Uderi temizleme Duvara ama Rutubet Ana maddesi fımtanmış kil olan ürün Uzaklık işareti Anahtarın açtığ. Sinemada gündüz gösterimi Uzaklaşmak Geçen yüz irin en önemli keşiflerinden Eski Saray ve konaklamada Heramüe selamlık arası GûzeSği duyıryu anlatma metotlan Bir veya iü çalgiküç veya dört bölümü müzik eseri Makam Moibdenlmi Birifimö 8ir1ikle çalışanların her biri Ağlayan inleyen Halk dilinde tütün yaprağı dizisi Yunan mitolojisinde aşk lannsı Kabloda ilerleyen dağ taşılı Kiloamper (kısa) Sinemada ve tiyatroda teknik ustaMa yapılan gdsteri Kastamonu Lokman ruhu Omurganr Bel ile kalça, arasıdaki bölüm Bir işe gerekli parçaların lümü Motor güç birimi Vietnam'da eski bir kraftk hanedanı ftnmkalmtş Aktinyum imi B'mizdeki gazeteniz Birırmağtn çalallanarak döküldüğü yer Pislik Ökemiz plakası Fe selede fikir Tecnfoe Örfi Avrupa'da bir Kareografik sahne dans gösterisi İsveç plakası İstanbul'un eski adtenrvJan Argöda gözcü Çoğu resimli duvar ilanı Bir binek hayvanı Takma ad artamnda toft sözcüğü Saatm vtya artrma Peru'nun başkenti Heklomotro (kısa) Uydumuz Kozadan elde edilen ince parlak tel Bayata bi sinir hasiat'ğ" İsviçre plakası Kir izi Surla çevrili yapı Ondöıdüncû harfin okunuşu RibonökJeiV asit Mürekkop Kuran'ı baştan sona okumak Duman lekesi Fas plakası Tenis eskirim DağcAk (kısa) Kabasa oteli ödemodo güvonirlk Mşastasıbd toprak allı yumrusu Boru sesi Müstahkem Iskoloti oluşturan maddo Ntıtrtan para voyn kim goTri Biryapnın zemine oturan alt kısım Tartılan şeyin kabrin eğrkflı Eşok yavrusu Kontrol .

YORUMLAR