bal

28.10.2013 00:00
BAL Çj-Ü&tkiı WlMf MİSVAK Selamını aleyküuı drıii okurlanm.

Rir haftalık anının anlından tekrar merhaba. İçini gereği sizlerden ayrı kalnbiliyornın.

yaşamayabiliyorum. fakat bu da daha geniş bilgi birikimleriyle ve yazma özlemiyle gen dönmeme sebep oluyor ki.

basen aynlıklar güzeldir geçici olduğu takdirde. Tiısavvul konusundan bahsediyorduk geçen halta sizlerle, yine aytıt koııu üzerinden devam edelim inşallah.

Tasavvufa konu olan (Peygamber Efendimiz Sav'iu de tavsiye ettiği misvaktan bahsetmek istiyorum sizlere bugün. Misvak Nedir? Misvak; tıp literatüründe Satvadores familyasından bir ağaçtır.

Lifli dallanyla diş temizlimi için kullanılabilir ve meyveleri de yenebilir. Peki Efendimiz Sav neden tavsiye etmiştir ? Peygamber Efendimiz yemek yedikten sonra ve gece uyumadan öne dişlerini misvaklardı.

Hz Aişc annemizin rivayetine göre "Misvak diş temizliğinde çok uygun olduğu gibi hazım kolaylaştırmakta da çok iyidir demiştir." Tamamen doğal okluğu, hiçbir kimyasal içermediği gibi kokusu dn kullanım alanına çok uygun ve güzel.

Esasen biz misvakı sünnet olduğu tçin kullanmalıyız kl bir şevi sünnet oldııgu içtn yapmakta yriz şehit sevabı vardır Dünyalıkları kazanmaya var gücümüzle çalıştığımız şu hayatta böyle küçük görünen fakat büyük kazançlar elde etttren ahiretllk kazançlan da unutmamak gerekir dtye düşünüyorum. Avnıpalılnr mısvağa Seçere-i Mııhammed diyorlar.

İler alanda peygamljcr efendimizin sünnetlerini tıp alanında inceleyerek bundan 14 asır Önce neden İMiyle yapmış sorusun; muhteşem cevaplar aldıkça t;ıkdirle bunu sosyal ıııedyalannda ve basın da duyunıyor. üstelik tespitlerini lır;ırete de döküyıırlar.

Dış manınlannda bolca mısvagı kııllandıklannı hepimiz biliyoruz. Düşünün bundan yüzyıllar öncesinde bize bir rehber gönderilmiş.

O ise tamamen bizi düşünerek hareket etmiş ve öğütler vermiş, en ufacık bir ayrıntıyı ele alıp detaylı incelediğinizde muhteşem sonuçlara ulaşıyor bir kexe daha kendisine hayran oluyorsunuz. O na ön yargınızla da taksanız destekleyerek de baksanız ayııı sonuçlara ulaşıyorsunuz.

Sa£ tarafına dönüp uyumasından tutun da sag ayakla işe başlamasına kadar her adımının hep tıp biliminde bir yeri var hcın de tasavvufl anlamda bir gerekçesi. Esasen onun sünnetleri tıp bilimini içine alacak kadar geniş fakat vaktinde tasavvuf! ilmin tıpla pek bir alakası yoktur düşüncesini zihinlerimize enjekte cdileli tasavvuft konulann tıpla alakasını sorgular olduk.

Bu durum İse başka bir hezimet. Aslolan tıbbi bir hükmün tasavvufta ven var ttıı ona bakılmalı.

Zaten tasavvuf! tlimlenn tamamı yeryüzünü yaratanın ilhamlanyla oluşmuş olduğundan zaten yeryüzünün kurallarına aykın olacak ve dünyanın dengesini bozacak değildir. Asıl kendi buluşlanmızla vardığımız sonuçlann tasavvufta yeri nedir onu araştırmak daha akıllıca diye düşünüyorum.

Hana vnkıl avınp yazıtın okuduğunuz tçin teşekkür ediyorum, bir sonraki yazımda gön'ışmek dileğiyle..

. saygılar.

..

YORUMLAR