aramızdan ayrılanlar turgutlu'da akkaya

16.01.2014 00:00
Aramızdan ayrılanlar TURGUTLU'da Akkaya vo Aybar ailelerinin acı günü OıomûsûLAKRoya TURGUTLU I ços Cumnunyt Mfthatesı sa'cncf ndo AMcayTnın eşi ümmOgû.

Akkaya vofcıt ett Cooaosı goçt 9O0 Göçmen Cam fndo kindi vakti Mınan ccnao na marndan sonra Turgut'u Bo'od'.yosi Eski kavratanında vtnsoı.

OdoCân: Zok Atfcaya - Sni-h Dündar KtfjlAyjfeac TURGUTLU Bçe Curourıyöt Mahüos Kurçun Sokak saknJcnnöon Kadn Aybar vo'at cs't Conazosı goçt$ mtt gn Ooreköy Canru'ndo üord vakb kılınan cenao raTvwıxJan sonra TurgıAHj Be'od.yen kabristanında iopra$a voridi.

En ştc: Mortıgm GOçmon Su'cyman Aydomr 1. Yodenkn:Nrya23HCıir!üÖnder A'5drr r.

Yankı Gac'.osj o'arak hayatını kaydxfen!ero AJbıhlan yakın'anna başsa$'ı$ı (JJCfiZ Habor Merkezi .

YORUMLAR