10 soruda prostat kanseri

28.08.2013 00:00
c ı K V 1 Prof.

Dr. Semih Yaşar Sargın Prostat kanseri, prostat bezinin hücrelerinden gelişen kötü huylu bir kanser.

Erkeklerde en sık rastlanan kanser türünü oluşturuyor ve daha çok 60 yaş üzeri erkeklerde görülüyor. Hastalığın başlıca risk faktörleri yüksek yağ içerikli diyet, ailede prostat kanserinin olması ve ileri yas oluşturuyor.

Erken dönemlerde hiçbir yakınmaya neden olmazken ilerlemiş hastalıkta idrar yapma zorlukları, idrarda kan görülmesi gibi prostatın büyümesine bağlı yakınmalar ile karm alt kısımlarında, bacaklarda, belde ağrılar ve küo kaybı gibi tümörün yayılmasına ait yakınmalara neden oluyor. Acıbadem Eskişehir Hastanesi Üroloji Uzmanı Prof.

Dr. Semih Yasar Sargın, sık görülen prostat hastalıkları hakkmda hastaların ve hasta yakınlarının en çok merak ettikleri soruları yanıtladı.

1-Prostat nedir? Prostat her erkekte bulunan, mesane tabanmda, idrar çıkış kanalının etrafını saran, ceviz büyüklüğünde bir organ. Semendeki sıvının bir kısmmı prostat salgılıyor.

Prostat hastalıkları ana ana hatları üe iyi huylu büyümesi, ütihabı ve kanseri olmak üzere 3 guruba ayrılıyor. İltihabı her yaşta bulunabilmekle birlikte genellikle genç yaş hastalığı olarak kabul ediliyor.

Büyüyerek idrar çıkış kanalını sıkıştırması ve kanseri 45-50 yaştan sonra görülüyor. 2-İyi huylu prostat büyümesi nedir? Prostat yas ilerledikçe hacım olarak büyüyebiliyor mesaneye veya idrar çıkış kanalma baskı yapabiliyor.

Bu durumun adı prostatın iyi huylu büyümesi olarak tanımlanıyor. 3-Prostatit nedir? Prostatın ütihaplanması olarak tanımlanıyor.

Bu her yaşta ortaya çıkabüir. İdrar kanalmda karıncalanma, akıntı hissi veya akıntı, yanma, ağrı gibi şikâyetler meydana gelebiliyor, antibiyotik tedavisi verilerek hasta rahatlatılıyor.

4-Prostat kanseri nedir? Prostat kanseri, erkekte, sıklık olarak ikinci sırada görülen kanser arasında yer alıyor. Genellikle çok yavaş ilerliyor, belirti vermiyor.

5-Prostat kanseri ne gibi bulgular verir? İyi huylu büyüme ile birlikte olduğunda sık ve zayıf akımlı, bekleyerek idrar yapma gibi idrar yolunun sıkışmasına bağlı şikâyetler y olabiüyor. İleri aşamada ise; meni içinde kanama, kemik ağrıları sıklık gösteriyor.

6-Prostat kanseri varlığı nasıl tespit edilir? Ailede prostat kanseri olan kişilerde 45 yaş, diğer kişilerde 48-50 yaşta başlayarak, prostatın parmakla muayenesi ve kanda, prostat spesifik antijen (PSA) testi yapılıyor. Parmakla muayenede prostatın arka yüzü muayene edilmiş oluyor, sertlik durumunda kanser şüphesi taşıdığı tespit ediliyor.

7-PSA nedir, nasıl değerlendiriür? PSA prostat hücreleri tarafından üretilen bir madde. Kanda belli orandan daha yüksek bulunması durumunda kanserden şüphe ediliyor.

PSA mn normal olduğu durumda da prostat kanseri olma ihtimali bulunuyor. PSA, prostatit durumunda, kanser olmadan da yükselebiüyor.

İyi huylu prostat büyümesi için kullanılan bir tür ilaç, PSA düzeyinde azalmaya sebep oluyor, o nedenle bu hastaların ilaçlarını doktora bildirmeleri büyük derecede önem taşıyor. 8-Tanı nasıl konur? PSA değeri yüksek olanlar ve veya parmak muayenesinde şüphe saptananlar için prostat biyopsisi öneriliyor.

Prostat biyopsisi, dışkı çıkış deliğinden girilerek, ultrasonografik görüntüleme ile prostatın haritalanıp, iğne yardımı ile parçalar alınması seklinde yapılıyor. Ultrasonografi kullanılmadan parmak yönlendirmesi ile biyopsi yapılması önerilmiyor.

Biyopsi sonrası alman dokular patolojik incelemeye gönderiliyor. Kanser görülmemiş olması gerçekten kanser yokluğu anlamına gelmiyor.

Eğer kanser ihtimali muayene, PSA veya patoloji sonucu üe devam ediyorsa biyopsi tekrarlanabiliyor veya hasta takibe almıyor. 9-Tedavi nasıl planlanır? Tedavi safhasına göre planlanıyor.

Erken safhada iken, çok yavaş üerleyen türünde, tedavi yapmadan yakın takip protokolüne alınabiliyor. Hastamn performansına ve yaşam beklentisine göre karar veriliyor.

Genç hastalarda, genel yaşam beklentisi uzun olabilecek hastalarda, daha agresif tedavi planlanlanabiliyor. 10-Tedavi seçenekleri nelerdir? Kanserin prostat içinde olduğu dışarı yayılmamış olduğu durumlarda radyoterapi ve cerrahi tercih ediliyor.

Radyoterapi (Işm tedavisi) eksternal veya internal (brakiterapi) uygulanabiüyor. Her ikisinde de ereksiyon problemleri görülebiliyor.

Cerrahi tedavi (radikal prostatektomi), prostatın hepsinin, seminal vezikül denen bez ile birlikte çıkarılıp, mesanedeki açıklığın ve diğer tarafta kalan idrar kanalı ile uç uca birleştirilmesi anlamına geliyor. Bu ameliyatta bölgesel lenf bezeleri de çıkarılıyor.

Sertleşme bozukluğu olmasını engellemek için sinir koruyucu yöntemler geliştiriliyor. Her iki yöntemde de oluşabilecek yan etkilerin tedavisi, ilaç tedavisi veya diğer cerrahi yöntemlerle yapüabiliyor.

Kanserin prostat dışına taştığı durumda hormonal tedavi uygulanıyor. Bu tedavi, prostat kanserinin ilerlemesi için önemli olan erkeklik hormonuna yönelik tedaviler oluyor.

Bu tedaviler kanserin ilerlemesini durdurmayı amaçlıyor. Daha üeri safhada ise kemoterapi öneriliyor.

YORUMLAR