kadınlar, iş ve kanunlar 2014 cinsiyet eşitliğini arttırmanın önündeki kısıtlamaları kaldırmak raporu

25.09.2013 14:05
ANKARA (AA) - Dünya Bankasfnın "Kadınlar, İş ve Kanunlar 2014: Cinsiyet Eşitliğini Arttırmanın Önündeki Kısıtlamaları Kaldırmak RaporıTnda, son iki yıl içerisinde kadınların fırsatlarının arttırılması için 44 ekonomide 48 kanun değişikliği yapıldığı belirtilerek, en fazla Fildişi Sahili, Mali, Filipinler ve Slovak Cumhuriyeti'nde reform yapıldığı bildirildi.

Dünya Bankası Türkiye Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, kanunların, düzenlemelerin ve kurumların, kadınların çalışma veya iş kurma ve işletme bakımlarından sahip oldukları teşvikleri veya kapasitelerini etkileyecek şekilde erkekleri ve kadınları nasıl farklı ele aldığını ölçen "Kadınlar, İş ve Kanunlar 2014: Cinsiyet Eşitliğini Arttırmanın Önündeki Kısıtlamaları Kaldırmak" raporunun üçüncüsünün yayımlandığı belirtildi. Raporda, 143 ekonomide kadın girişimcileri ve çalışanları etkileyen düzenlemeler izleniyor.

Raporun bu sayısında geçen iki yıllık dönemde gerçekleştirilen reformlar vurgulanıyor, 1960 yılından bu yana kadınların mülkiyet haklarında, yasal karar verme yetkilerinde yaşanan değişim inceleniyor ve raporun kapsamı kadınlara karşı şiddet karşısında sağlanan yasal korumalar da incelenerek genişletiliyor. Rapora göre, kadınların ekonomik yaşama katılımlarının önündeki yasal ve düzenleyici engellerin geçen 50 yıllık dönemde küresel olarak azaldığı ancak hala kadınların ekonomik yaşama katılımlarını engelleyen birçok kanun bulunduğu tespit edildi.

Kadınların ekonomik faaliyetlere katılımlarını kısıtlayan kanunlar, halihazırda en çok Orta Doğu ve Kuzey Afrika, Sahra Altı Afrika ve Güney Asya bölgelerinde bulunuyor. Son iki yıl içerisinde kadınların fırsatlarının arttırılması için 44 ekonomide 48 kanun değişikliği yapıldığı tespitine yer verilen rapora göre, en fazla reformun yapıldığı ülkeler Fildişi Sahili, Mali, Filipinler ve Slovak Cumhuriyeti oldu.

Bu reformlar kapsamında, Fildişi Sahili ve Mali'de kocalar artık eşlerinin çalışmasını tek taraflı olarak engelleyemeyecek. Filipinler'de de kadınlar için gece çalışma yasağı kaldırılırken, Slovak Cumhuriyeti'nde doğum izni sırasında kadınlara ödenen maaş oranı arttırıldı.

En uzun liste Doğu Avrupa ve Orta Asya'da Rapora göre, kadınların yapamayacakları işlerin listesinin en uzun olduğu ekonomiler Doğu Avrupa ve Orta Asya bölgesinde yer alıyor. Örneğin, Rusya Federasyonu'nda kadınlar tarım sektöründe kamyon kullanamıyor, Belarus'ta marangozluk, Kazakistan'da da kaynakçılık yapamıyor.

Bu kısıtlamalar kadınları koruma isteğinden çıkmış olabilir ancak kadınların istihdam seçeneklerini sınırlayabiliyor. Rapor, kadınlar üzerindeki iş kısıtlamalarının en fazla olduğu ekonomilerde, kadınların kayıtlı işgücüne katılma oranının düşük olduğu ortaya koydu.

1960 ile 2010 arasında, incelemeye dahil edilen 100 ekonomide kadınların mülkiyet hakları ve yasal işlem yapma yetkisi ile ilgili kısıtlamaların yarıdan fazlası kaldırıldı. Sahra Altı Afrika, Latin Amerika ve Karayipler, Doğu Asya ve Pasifik bölgelerinde kısıtlamalar yarı yarıya azaltıldı.

Güney Asya ile Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgelerinde de bazı kısıtlamalar kaldırılmış olmasına rağmen, bu iki bölgenin en az reform yapılan bölgeler olduğu ortaya çıktı. Cinsel taciz ve aile içi şiddet Cinsel taciz ve aile içi şiddet de rapora eklendi.

100 ekonomiyi kapsayan veriler işyerinde cinsel tacize karşı yasaklamaların yaygın olduğunu gösteriyor. 78 ekonomide bu konuya ilişkin mevzuat bulunuyor ve yarıdan fazlası bu davranışı suç olarak tanımlıyor.

76 ekonomide aile içi şiddeti yasaklayan kanunlar bulunuyor. Aile içi şiddete karşı yasal düzenlemelerin en az olduğu bölge ise Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesi olarak tespit edildi.

Rapor, kanunlar karşısında cinsiyet eşitliğinin düşük olması ile kadınların şirket sahipliğine katılım düzeyinin düşüklüğü arasında bir ilişki olduğunu, öte yandan kadınları işgücüne katılmaya ve işgücünde kalmaya teşvik eden politikaların daha fazla gelir eşitliği ile ilişkili olduğunu gösteriyor. "Akılcı bir ekonomik politika" Açıklamada ayrıca raporu değerlendiren Dünya Bankası Grubu Başkanı Jim Yong Kim, kanunlar karşısında eşitlik ve ekonomik fırsat eşitliği idealinin sadece akılcı bir sosyal politika olmadığını, aynı zamanda akılcı bir ekonomik politika olduğunu ifade etti.

Kadınlar ve erkeklerin ekonomik yaşama eşit bir zeminde katıldığında, daha uyumlu bir toplum ve daha dayanıklı bir ekonomi oluşturma hedefine yönelik enerjilerini verebildiklerini belirten Kim, ailelerin, toplumların ve ekonomilerin yaşamlarını zenginleştirmeye yardımcı olmanın en güvenilir yolunun, her bireyin yaratıcı potansiyelinin tamamını kullanmasına olanak tanımak olduğunu bildirdi. Kim, rapora göre birçok toplumun ilerleme kaydettiğine dikkati çekerek, "Birçok toplum kademeli olarak cinsiyet ayrımcılığını yok etmeye yönelik harekete geçiyor, ancak hala yapılması gereken şeyler var.

Rapor ekonomilerin kadınlara karşı kökleşmiş ayrımcılık şekillerini yok etmek için kademeli olarak harekete geçtiğini gösteriyor" ifadesini kullandı..

YORUMLAR