bilişim teknolojileri kullanım araştırması, 2013 sonuçları açıklandı

24.08.2013 09:48
- BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ KULLANIM ARAŞTIRMASI, 2013 SONUÇLARI AÇIKLANDI (İHA) - Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması, 2013 sonuçları açıklandı.

Erzurum, Erzincan, Bayburt, Ağrı, Kars, Iğdır ve Ardahan’ın yer aldığı Kuzeydoğu Anadolu Bölgesinde hanelerde internete erişim imkanı oranı yüzde 44.7 olarak kaydedildi.

BÖLGENİN İNTERNET GERÇEĞİ Bölgede internete erişim imkanı bulunmayan hane oranı ise yüzde 55.1 olarak belirtildi.

Bölge internete erişim imkanı Türkiye ortalamasının altında kalırken, internete erişim imkanı olmayan hane halkı oranı bakımından ise ülke ortalamasının üstünde yer aldı. KUZEYDOĞU 7’İNCİ SIRADA Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi internete erişim imkanı olan hane oranı bakımından 12 bölge içinde 7’inci sırada yer aldı.

Yüzde 44.4 ile Akdeniz, yüzde 39.

9 ile Batı Karadeniz, yüzde 34.8 ile Doğu Karadeniz, yüzde 37.

7 ile Ortadoğu Anadolu ve yüzde 27.5 ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi Kuzeydoğu Anadolu Bölgesinin gerisinde kaldı.

Kuzeydoğu Anadolu Bölgesinde son 12 ay içinde kişisel amaçla kamu kurum, kuruluşlarıyla iletişimde İnterneti kullanma oranı tüm bireyler içinde yüzde 10,internet kullanan bireyler içinde ise yüzde 32.5 olarak bildirildi.

BÖLGE İNTERNET BAĞLANMA TÜRÜ Kuzeydoğu Anadolu Bölgesinde internet eriyim imkanına sahip hanelerin bağlantı türleri içinde genişbant bağlantı oranı yüzde 34.6, ADSL yüzde 14.

5, Kablolu diğer sabit bağlantılar yüzde 1.6, Kablosuz mobil genişbant bağlantı oranı ise yüzde 22.

2 olarak hesaplandı. BİLGİSAYAR VE İNTERNET KULLANIMI ARTTI Türkiye’de 16-74 yaş grubundaki bireylerde bilgisayar ve İnternet kullanım oranları sırasıyla yüzde 49,9 ve yüzde 48,9 olarak belirlendi.

Bu oranlar 2012 yılında sırasıyla yüzde 48,7 ve yüzde 47,4 olmuştu. Bilgisayar ve İnternet kullanım oranları 16-74 yaş grubundaki erkeklerde yüzde 60,2 ve yüzde 59,3 iken, kadınlarda yüzde 39,8 ve yüzde 38,7 olarak hesaplandı.

. Bilgisayar ve İnternet kullanımı kentsel yerlerde yüzde 59 ve yüzde 58, kırsal yerlerde ise yüzde 29,5 ve yüzde 28,6 olarak çıktı.

. İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) Düzey-1’e göre bilgisayar ve İnternet kullanımının en yüksek olduğu bölge yüzde 62,1 ve yüzde 61,4 ile TR1-İstanbul bölgesi oldu.

Bunu yüzde 59,8 bilgisayar ve yüzde 58,5 İnternet kullanım oranı ile TR5-Batı Anadolu bölgesi takip etti..

Bilgisayar ve İnternet kullanım oranlarının en yüksek olduğu yaş grubu 16-24 olurken, Bilgisayar ve İnternet kullanımı tüm yaş gruplarında erkeklerde daha yüksek olarak belirlendi. BİREYLERİN YÜZDE 39,5’İ DÜZENLİ OLARAK İNTERNET KULLANDI 2013 yılı ilk üç ayında (Ocak-Mart 2013) 16-74 yaş grubundaki tüm bireylerin yüzde 39,5’i İnterneti düzenli olarak (hemen her gün veya haftada en az bir defa) kullandı.

Aynı dönem ve yaş grubunda İnternet kullanan bireylerin arasında düzenli İnternet kullanım oranı ise yüzde 91,6 oldu, bu oran kentsel yerlerde yüzde 92,6 kırsal yerlerde yüzde 86,7 olarak açıklandı. TEMEL GÖSTERGELER, 2007-2013 Ev ve iş yeri dışında İnternet için cep telefonu veya akıllı telefon kullanıldı 2013 yılının ilk üç ayında İnternet kullanan bireylerin ev ve işyeri dışında İnternete kablosuz olarak bağlanmak için yüzde 41,1’i cep telefonu veya akıllı telefon kullanırken, yüzde 17,1’i taşınabilir bilgisayar (dizüstü, netbook, tablet vb.

) kullandı. İNTERNET KULLANAN DÖRT KİŞİDEN BİRİ İNTERNET ÜZERİNDEN ALIŞVERİŞ YAPTI İnternet kullanan bireylerin İnternet üzerinden kişisel kullanım amacıyla mal veya hizmet siparişi verme ya da satın alma oranı yüzde 24,1 oldu.

Önceki yıl İnternet üzerinden alışveriş yapanların oranı ise yüzde 21,8 idi. 2012 yılı Nisan ile 2013 yılı Mart aylarını kapsayan on iki aylık dönemde İnternet üzerinden alışveriş yapan bireylerin yüzde 48,6’sı giyim ve spor malzemesi, yüzde 25,8’i elektronik araç, yüzde 25,6’sı ev eşyası, yüzde 20’si seyahat ile ilgili diğer faaliyetler (konaklama hariç), yüzde 15,9’u kitap, dergi, gazete (e-kitap dahil), yüzde 15,7’si gıda maddeleri ile günlük gereksinimler aldı.

İNTERNETE ERİŞİM İMKÂNI OLAN HANE ORANI YÜZDE 49,1’E YÜKSELDİ 2013 yılı Nisan ayında gerçekleştirilen Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması sonuçlarına göre Türkiye genelinde hanelerin yüzde 49,1’i evden İnternete erişim imkânına sahip. Bu oran 2012 yılının aynı ayında yüzde 47,2 olmuştu.

. Evden İnternete erişim imkânı olmayan hanelerin yüzde 35,7’si evden İnternete bağlanmama nedeni olarak İnternet kullanımına ihtiyaç duymadıklarını belirttiler.

İnternet erişim imkânı olan hane oranı kentsel yerlerde yüzde 57,4 iken, kırsal yerlerde yüzde 29,1 oldu. İBBS Düzey-1’e göre yüzde 63,3 ile TR1-İstanbul, yüzde 58,8 ile TR2-Batı Marmara, yüzde 56,8 ile TR4-Doğu Marmara, yüzde 52,4 ile TR5-Batı Anadolu bölgesinde İnternet erişim imkanı olan hane oranı Türkiye ortalamasının üzerinde.

İNTERNET KULLANAN DÖRT KİŞİDEN ÜÇÜ ONLİNE HABER, GAZETE YA DA DERGİ OKUDU 2013 yılı ilk üç ayında (Ocak-Mart 2013) İnternet kullanan bireyler İnterneti en çok yüzde 75,6 ile online haber, gazete ya da dergi okuma için kullanırken, bunu yüzde 73,2 ile İnternet üzerindeki sosyal gruplara katılma takip etti. (ERZ-AT-Y) 9:45:39 24082013.

YORUMLAR