bakanlıktan sanayicilere enerji verimliliği için yatırım teşviği

25.01.2014 15:11
- BAKANLIKTAN SANAYİCİLERE ENERJİ VERİMLİLİĞİ İÇİN YATIRIM TEŞVİĞİ (İHA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Enerji Verimliliği Derneği tarafından yürütülen ve Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) tarafından desteklenen Enerji Verimliliği Sanayi Projesi, 25 Ocak 2014 Cumartesi günü Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın katılımıyla Konya’da yapılan toplantıyla başladı.

“Güçlü Sanayi Verimli Enerji” sloganıyla yola çıkılan proje, sanayi kuruluşlarında belirlenen 13 enerji verimlilik artırıcı proje alanıyla on yılda 65 milyar TL değerinde enerji tasarrufu oluşturmayı hedefliyor. Bu tasarruf; 16.

000 okul, 3.200 tam teşekküllü hastane, 10 Boğaz Köprüsü, 10 havalimanı, 7 Atatürk Barajı ve 6 ünite nükleer santralin her biri için gereken kaynak anlamına geliyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız: “Son 10 yılda elektrik ve doğalgazda Çin’den sonra en fazla talep artış hızına sahip ülkeyiz” dedi. Ülkemizde enerji arz ve talebinin büyük bir hızla arttığını ve dünyada 2002 yılından bu yana elektrik ve doğalgazda Çin’den sonra en fazla talep artış hızına sahip ülke olduğumuzu ifade eden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, şunları söyledi: “2002 yılında 129 milyar kWh olan elektrik enerjisi tüketimimiz, 2013 yılında 245 milyar kWh'a yükselmiş durumda.

Yapılan projeksiyonlar bu eğilimin orta ve uzun vadede de devam edeceğini gösteriyor.” Enerji ihtiyacının dünya var oldukça artarak devam edeceğini belirten Taner Yıldız, şöyle konuştu: “Ancak, enerji kaynakları sonsuz ve sınırsız değil.

Bu nedenle, enerji üretimi ile tüketimi arasında sürdürülebilir bir denge kurmak zorundayız. Nitekim tüm dünyada artan enerji ihtiyacını karşılamak için küresel enerji yatırımları artıyor.

Küresel ölçekte enerji sektörüne 2013 ile 2035 yılları arasında 42,2 trilyon dolar yatırım yapılacağı öngörülüyor.” “Ülkemizde ve dünyada enerji sektörüne yapılan yatırımlar göz önüne alındığında enerjiyi verimli kullanmamızın ne kadar önemli olduğu açıkça görülmektedir” diyen Yıldız, dünyada 2035 yılına kadar enerjinin verimli kullanılması ile konutlarda, sanayide ve ulaştırmada toplam 7.

3 Milyar TEP enerji tasarrufu sağlanacağının tahmin edildiğini belirtti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, konuşmasında, “Enerji verimliliği, kömür, petrol, doğalgaz, nükleer enerji ve yenilenebilir enerjiden sonra 6.

Yakıt olarak yerini almaktadır” diye konuştu. Enerji verimliliğinin sağlayacağı kazanımların sürdürülebilirlik açısından son derece önemli olduğuna değinen Yıldız, Bakanlık olarak; ilgili Bakanlıklar, Sivil Toplum Kuruluşları, Üniversiteler, Finans Kuruluşları ve Özel sektör iş birliği içerisinde her alanda ve her sektörde enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik kapsamlı çalışmalar başlattıklarını ifade etti.

Yıldız, yıllardır sürdürülen ve son yıllarda ivme kazandırılan Enerji Verimliliği çalışmalarının sonuçlarını da almaya başladıklarını, 2013 yılında büyüyen ekonomimizin ve gelişen sanayiyle birlikte artan üretimimize rağmen enerji tüketimindeki artışın, üretimdeki artıştan daha az olduğunu söyledi. Konutlarda, sanayide, ulaştırmada, tarımda ve daha birçok alanda kaliteyi düşürmeden enerjiyi en etkin şekilde kullanmayı ve Türkiye için önemli kazanımlar sağlamayı hedeflediklerini belirten Yıldız, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bugün başlattığımız proje kapsamında da hedefimiz; sanayicilerimizin enerji faturasını en az 30 azaltmak ve parasal olarak 10 yılda 65 milyar TL tasarruf etmektir.

” Enerji verimliliğinin; kömür, petrol, doğalgaz, nükleer enerji ve yenilenebilir enerjiden sonra 6. Yakıt olarak enerji kaynakları arasında yerini aldığını söyleyen Bakan Yıldız, enerji kaynakları sınırlı olan bir coğrafyada bulunduğumuzu, bu nedenle enerji kaynaklarının bu bilinçle kullanılmasına dikkat çekti.

OSB’DE ÇALKIŞMALAR Enerji Verimliliği Derneği Başkanı İbrahim Çağlar da, sanayide enerji verimliliği için kamu, sivil toplum ve özel sektörü bir araya getiren Enerji Verimli Sanayi Projesi’nin ekonomiye katkısını ve OSB’lerde yapılacak çalışmaları değerlendirdi. Çağlar, sanayi kuruluşlarında Enerjide Verim Artırıcı Proje (EVAP) uygulaması yapılabilecek 13 alandaki iyileştirmelerle 10 yılda 65 milyar TL kazanç sağlanmasının hedeflendiğine dikkat çekerek “Bu, 10 yılda 16.

000 okul demektir” dedi. İbrahim Çağlar, yaptığı konuşmada 2020’de dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olmaya hazırlanan ülkemizin, daha az enerji ile daha çok ekonomik fayda elde etmesi gerektiğini vurgulayarak “Kişi başına daha az enerji tükettiğimiz halde, 1.

000 Dolarlık milli hasılayı üretebilmek için gelişmiş ülkelere göre daha fazla enerji harcıyoruz” dedi. Çağlar, Enerji Verimliliği Derneği olarak enerjiyi her noktada verimli ve etkin kullanmak ve katma değeri yüksek mal ve hizmet üretimini artırmak gerekliliğiyle faaliyetler gösterdiklerini belirtti.

Çağlar ayrıca, enerji verimliliğini 2013’te Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile ülke genelinde yürütülen Enerji Hanım Projesi kapsamında ev hanımlarına ve geçen hafta başlayan Enerji Çocuk Projesi ile de genç nesillere taşıdıklarını aktardı. Enerji Verimliliği Derneği Başkanı İbrahim Çağlar, böylece işletmelerin enerji faturalarının yüzde 30 azalacağını söyledi.

Ülkemizdeki enerji açığına dikkat çeken Çağlar, “2012 yılı birincil enerji tüketimimiz 120 milyon Ton Petrol Eşdeğerine (TEP) ulaşmıştır. 2012 yılı itibarıyla 72’si yurt dışından gelen toplam birincil enerjimizin 27’si sanayide, 26’sı konut ve hizmetlerde ve 14’ü ulaşımda harcanmıştır” dedi.

Çağlar; sanayide, binalar ve ulaşımda enerji verimliliğinin iyileştirilmesiyle elde edilecek tasarrufun enerji değeri, yenilenebilir enerji kaynaklarımızdan üretebileceğimiz enerjiden daha fazla olduğunu vurguladı. Konya Sanayi Odası Başkanı ve OSBÜK Yönetim Kurulu Üyesi Memiş Kütükçü de, enerjide verimliliğin önemine dikkat çekerek, tasarruf edilen enerjinin üretilen enerji olduğunu söyledi.

Konya Organize Sanayi Bölgesindeki sanayicilerin 2013 yılında elektrik ve doğalgaza 125 milyon lira ödediğinin altını çizen Kütükçü, “Şimdi verimlilik esaslarına göre, bu rakamın sadece yüzde 10’u kadarını geri kazanabilirsek her yıl 12.5 milyon lira sanayicimizin cebinde kalacak.

Konya’ya, ülkemize yatırım olarak katkıda bulunacak. Bu yüzde 10 tasarrufu Türkiye’de düşündüğünüzde, ben ülkenin hem cari açığının hissedilir derecede düşeceğine, hem de yatırım için gerekli finansmanın bu yolla sağlanabileceğine inanıyorum” şeklinde konuştu.

ÖN RAPOR HAZIRLANACAK Enerji Verimliliği Derneği tarafından sanayicilerin en etkin verimlilik artışı sağlayabileceği 13 alanın belirlendiği proje kapsamında işletmelerin enerji tasarrufu açısından enerji verimliliğine odaklanmaları, işletmelerine uygun projeleri hayata geçirmeleri hedefleniyor. Ülke genelindeki tüm Organize Sanayi Bölgelerinde uygulamaya konulacak projede, Enerji Yönetim Merkezleri kurulacak ve bu merkezlerle ortaklaşa çalışılarak OSB’deki enerji tüketimiyle ilgili ön rapor hazırlanacak.

Bu raporlar paralelinde, sanayi kuruluşlarına 13 verimlilik artırıcı proje uygulama alanıyla ilgili eğitim verilecek ve bünyelerinde yapma kararı aldığı değişiklikler saptanacak. Kurulan Enerji Yönetim Merkezleri, sanayi kuruluşlarının gelişimlerini düzenli raporlarla takip edecek ve bölgesel toplantılarla aktarılacak.

25 Ocak 2014’te Konya’da başlayan proje;Kocaeli, İzmir, Şanlıurfa, Van, Samsun ve Antalya Organize Sanayi Bölgelerinin ev sahipliğinde yapılacak toplantılarla devam edecek. (HO-Y) 15:11:21 25012014.

YORUMLAR