Ziraat Bankası personel alımı sınavı, sınav giriş belgesi (2012)

Ziraat Bankası yeni personel ihtiyacını gidermek için yapacağı sınavın başvuruları tamamlanmıştı, sınavın giriş yerleri adaylara duyuruldu.

 Ziraat Bankası tarafından 5 bine yakın yeni personel alımı yapılacak, yeni personel alımı için yapılacak olan sınavın başvuruları tamamlanmıştı, sınavın başvuru yerleri de bugün açıklandı.

Dönüşüm sürecinde Ziraat Bankası ‘nın yeni oluşturulan 5 kurumsal, 27 ticari ve 73 girişimci şubeyle birlikte toplam bin 486 şubeyle hizmet verdiğini belirten Toker, “Bankamız şubeleşme çalışmaları çerçevesinde, ihtiyaç olan yerlerde yeni şubeler açmaya devam edecektir. Kısa-orta vadede İstanbul’da 100 adet şube, hiçbir bankanın bulunmadığı 36 ilçede ise ‘butik şube’ açmayı planlamaktadır” ifadesini kullandı.

Bankanın, “İstanbul Finans Merkezi’ne taşınma projesi ve yeni şubeleşme çalışmaları nedeniyle oluşacak personel ihtiyacının karşılanması amacıyla yeni çalışma arkadaşlarını bünyesine katacağını” belirten Toker, şunları kaydetti:

“Personel alımında 4 yıllık üniversite mezunlarının yanı sıra, bu yıl ilk defa lise ve 2 yıllık yüksekokul mezunlarına da yaşadıkları il ve ilçelerde çalışma imkanı sunulacak. Adaylar yaşadıkları şehirde bulanan şubelerde istihdam edilmek üzere sınava katılacak.

Öncelikle şunu belirtelim ki, Ziraat Bankası alımlarına başvuran adaylar göreve başlasınlar ya da başlamasınlar Kasım ayındaki merkezi yerleştirmelerde tercih yapabilirler. Ayrıca, diğer kurumsal (kadrolu veya sözleşmeli) alımlara da başvurabilirler. Fakat, adayların iş sözleşmesinde yer alan fesih tazminatını da göz önünde bulundurmaları gerekiyor.

Fesih tazminatı tercih yapmanıza, puanınızı kullanmanıza ve kamu kurumlarında görev almanıza engel değildir. Sadece iş sözleşmenizi feshetmeniz durumunda ödemeniz gereken bir tazminattır.

Bilinmesi gereken diğer önemli konu ise Ziraat Bankası çalışanları Devlet memuru değildir, 4857 sayılı İş Kanununa tabidirler ve işçi statüsünde çalışırlar.

Banka personeli hakkındaki detaylı bilgilere geçmeden önce tüm banka personeli için geçerli olan bazı ortak durumları sizlere aktarıyoruz.

TÜM POZİSYONLAR İÇİN ORTAK HÜKÜMLER

Son bir yıldır devam Bankadaki yeniden yapılanmadan dolayı aşağıda belirtilen ücretler 2013 Ocak ayına kadar yani şuan geçerli olan ücretlerdir. Ocak sonrası için net bilgi yoktur. Fakat, alınan duyumlara göre yeni ücret sistemi aşağıdaki gibi olacaktır:

Ücret = Unvan Ücreti + Görev Pozisyonu Ücreti + Performansa Dayalı Değerlendirme Ücreti

Kurum İçi Yükselme:

Sıralama aşağıdan yukarı doğru verilmiştir. Unvanda yükselme görevden (görev pozisyonları) bağımsızdır.

Banko Asistanı: 4 yıl sonra kurum içi sınavla Servis Görevlisi olabilir

Servis Görevlisi: 3 yıl sonra kurum içi sınavla Servis Yetkilisi olabilir

Servis Yetkilisi: 3 yıl sonra kurum içi sınavla Yönetmen Yrd. olabilir

Yönetmen Yrd.: 2 yıl sonra kurum içi sınavla Yönetmen olabilir

Uzman Yrd.: 4 yıl sonra kurum içi sınavla Uzman olabilir

Uzman: 3 yıl sonra kurum içi sınavla Yönetmen olabilir

İç kontrolör yrd.: 4 yıl sonra kurum içi sınavla İç kontrolör olabilir

İç kontrolör: 3 yıl sonra kurum içi sınavla Yönetmen (idari görev)/Kıdemli İç kontrol olabilir

Müfettiş yrd.: 4 yıl sonra kurum içi sınavla Müfettiş olabilir

Müfettiş: 3 yıl sonra kurum içi sınavla yönetmen (idari görev)/Kıdemli Müfettiş olabilir. (gerektiğinde müdür unvanıyla idari göreve atanabilir)

Kurum içi yükselme sınavları, bekleme süresini (3 yıl, 4 yıl vb.) dolduranlar için yer yıl yapılmaktadır. Daha önce şubede ekran başında yapılan kurum içi sınav uygulaması kaldırılmış ve şuan ilan edilen sınavla dışarıdan (üniversite aracılığıyla) sınav yapılmasına başlanmıştır. Bu sebeple çıkmış soru aranmaması ve KPSS tarzı çalışmanın faydalı olacağı düşünülmektedir.

Özel Mali Durumlar

1- Her görev pozisyon için belirli süreli iş sözleşmesine imza atılacaktır.

2- Özlük/Sağlık işlemlerin için Vakıfa üye oluyorsunuz. SSK tabanlı olan vakıfın sağladığı olanaklar iyidir fakat maaştan kesinti de dikkate alınmayacak kadar az değildir.

3- Maaşlar bilindiği üzere yıl sonuna doğru yaklaştıkça üst vergi diliminden dolayı düşer.

Şimdi unvanları inceleyelim

BANKO ASİSTANI (2500 kişi alınıyor)

Mali İmkânlar: 2013 Ocak ayında bu sınavla alınacak arkadaşlardan oluşturulacak gişe işlemlerinde çalışacak görev pozisyonudur. Mevcut sistemde geçici olarak geçici personel çalışmaktadır. Bu sebeple ücret bilgisi yoktur. Banka görevlendirmelerinde eğitim/yol vb. harcırahını alır.

Görev Yeri: Tercihte bulunduğunuz ilin merkezi veya ilçeleridir, diğer şartlar zaten ilanda belirtilmektedir.

Yaptığı iş, Çalışma şartları, Görev: 09:00 – 18:00 saatleri arasında şubede gişe işlemlerinde (para yatırma/çekme, bankoda pazarlama vb.) çalışır. Saat 17:30 da müşteriye kapanan işlemler sonrası para kasasını tutturup ana kasaya teslim eder. Şubede tüm kasalar tuttuğunda ekstra bir iş aksiyonu yoksa gün bitmiştir.

Çıkış Tazminatı: Yoktur.

SERVİS GÖREVLİSİ (500 kişi alınıyor)

Mali İmkânlar: 1590TL brüt ücretle başlar. Banka görevlendirmelerinde eğitim/yol vb. harcırahını alır.

Görev Yeri: Tercihte bulunduğunuz ilin merkezi veya ilçeleridir, diğer şartlar zaten ilanda belirtilmektedir.

Yaptığı iş, Çalışma şartları, Görev: Banka ürünlerinin operasyonu, tanıtım ve satış işlemlerini yürütür. İşin özü ne iş olsa yapar, açıklık doldurur. Ama servislerden (operasyon, krediler) birinde uzmanlaşabilir. Bu alımda dikkat edilecek bir nokta; sınav ilanında 1 yıl bankoda çalıştıktan sonra denilmekte olup pozisyon olarak MİA, MİY, operasyon asistanı olabilirsiniz. Görev pozisyonunda unvana bakılmaz performansa/iş yönetimi/beceri vb. etkenlere bakılır. Tayin hakkı bekleme süresini doldurduktan sonra talepte bulunduğu şubede boşluk varsa mevcuttur. Ayrıca mücbir sebepler de olabilir.

Çıkış Tazminatı: Sözleşmelerinde, 2 yıl içinde Bankadan istifa ederek ayrılmaları ya da iş sözleşmelerinin haklı nedenle Bankaca feshi halinde 5.000 TL tutarındaki eğitim karşılığı cezai şartın ödenmesine dair hüküm bulunacaktır.

UZMAN YRD. (210 kişi alınıyor)

Mali İmkânlar: 2200TL brüt ücretle başlar. Banka görevlendirmelerinde eğitim/yol vb. harcırahını alır.

Görev Yeri: Şubeler, İştirakler (sigorta, emeklilik, leasing vb.)

Yaptığı iş, Çalışma şartları, Görev: Şubelerde iş açısından servis görevlisi/yetkilisinden pek farkı yoktur. Ziraat Bankasının Bankacılık Okulunda ekstra eğitim alırlar. Maaş ve unvanda yükselme bakımından servis görevlisi/yetkilisinden şartları iyidir. Hangi unvanda olursanız olun alacağınız görev pozisyonu size daha iyi katkı (yetki, iş, maaş) sağlar. Unvanlar rutin maaş artışı sağlarken görev pozisyonundaki etkinliğiniz maaşınızın artışında dalgalı etki yapar.

Çıkış Tazminatı: Sözleşmelerinde, 2 yıl içinde Bankadan istifa ederek ayrılmaları ya da iş sözleşmelerinin haklı nedenle Bankaca feshi halinde 8.000 TL tutarındaki eğitim karşılığı cezai şartın ödenmesine dair hüküm bulunacaktır.

İÇ KONTROLÖR YRD. (30 kişi alınıyor)

Mali İmkânlar: 2000TL brüt ücretle başlar. Maaştan ziyade harcırah maaşa önemli katkı sağlar.

Görev Yeri: Atandığı yerdeki il merkezinde bulunan şubelerden herhangi birinde yada bölge başkanlığındadır.

Yaptığı iş, Çalışma şartları, Görev: Görevi ilanda belirtilmektedir. Gezici meslektir. Yaklaşık 3 ayda bir rutin kontrole çıkarlar. Bölgesindeki şube yoğunluğuna göre ortalama 5-8 şubeye giderler. Ayrıca sık olmasa da görev bölgesi dışındaki herhangi bir şubeye de gidebilirler. Bankanın tüm mevzuatını (operasyon, krediler) bilmeleri gereklidir. Günlük değişebilen bir mevzuat akışını unutmamak gerekir. Genel Müdürlük personelidir. Şube ile ilgili mevzuata aykırı işlemleri tespit eder. Uyarı, kınama, ceza vb. işlemler için teklifte bulunma yetkisi yoktur. Belirli bir çalışma süresinden sonra ihtiyaca göre şubelere yönetici olarak atanabilirler.

Çıkış Tazminatı: Sözleşmelerinde, 2 yıl içinde Bankadan istifa ederek ayrılmaları ya da iş sözleşmelerinin haklı nedenle Bankaca feshi halinde 5.000 TL tutarındaki eğitim karşılığı cezai şartın ödenmesine dair hüküm bulunacaktır.

MÜFETTİŞ YRD.(35 kişi alınıyor)

Mali İmkânlar: 2800TL brüt ücretle başlar. Maaştan ziyade harcırah maaşa önemli katkı sağlar.

Görev Yeri: Genel Müdürlüktedir.

Yaptığı iş, Çalışma şartları, Görev: İlanda görev tanımı yapılmaktadır. Önem derecesi yüksek İç kontrol tespiti, şikâyet, tespit edilen mevzuata aykırı işlemlerde Şubeleri denetler. Haricen bazı dönemlerde (2-5 yıl arası) şubelere rutin denetime de giderler. Gittikleri şubenin amiri konumundadırlar. Uyarı, kınama, ceza vb. işlemler için teklifte bulunabilir ayrıca bazı durumlarda yetkisi de bulunmaktadır. Belirli bir çalışma süresinden sonra ihtiyaca göre şubelere yönetici olarak atanabilirler.

Çıkış Tazminatı: İlanda belirtilmemiştir.

Banko Asistanlığı hariç her bir sınava ayrı ayrı girebilirsiniz (şartlarınız tutuyorsa). Fakat her bir sınav için ayrı ücret yatırmanız gerekir

İlanlarda son sayfalarda yer alan “Alım Yapılacak İl” kısmına baktıktan sonra başvurunuzu yapınız. (Müfettiş Yrd. hariç)

Sınava girecek arkadaşlara başarılar.

Yapılacak sınavlarla bankamız, 2 bin 500 banko asistanı, 500 servis görevlisi, 200 uzman yardımcısı, 30 iç kontrolör yardımcısı, 35 müfettiş yardımcısı olmak üzere toplam 3 bin 265 genç personeli bankacılık sektörüne kazandırmayı hedeflemektedir.”

Toker, iç kontrolör yardımcısı ve müfettiş yardımcısı yazılı sınavlarının 17 Kasım 2012 tarihinde 7 il merkezinde düzenleneceğini, Teftiş Kurulunda uzmanlaşmaya gidilerek idari bilimler, hukuk ve mühendislik alanlarından olmak üzere 3 ayrı dalda sınav yapılacağını kaydetti. Ali Toker, adayların alanlarına göre özel eğitimlerden geçirilerek çalışma alanlarına göre uzmanlaşmalarının sağlanacağını belirtti.

Banko asistanı, servis görevlisi ve uzman yardımcılığı yazılı sınavlarının 24 Kasım 2012 tarihinde 21 il merkezinde düzenleneceğini belirten Toker, adayların ihtiyaç açıklanan iller içinde başvuruda bulunacaklarını, banko asistanı sınavına lise ve 2 yıllık yüksekokul mezunları, servis görevlisi ve uzman yardımcılığı sınavlarına 4 yıllık üniversite ve yüksekokul mezunlarının bölüm ayrımı yapılmaksızın başvurabileceklerini ifade etti.

Açıklamaya göre, adaylar, düzenlenecek sınavlara 17-28 Eylül 2012 tarihleri arasında Ziraat Bankası internet sitesinden başvuruda bulunulabilecek. Başarılı olan adaylar, Ziraat Bankası Bankacılık Okulu’nda özel eğitimlerden geçirildikten sonra göreve başlatılacak.

 


YORUMLAR