Yeni çalışma saatleri kimleri kapsıyor?

6 Ekim tarihli Resmi Gazetede, bazı kurumların çalışma saatlerini belirleyen bir Bakanlar Kurulu Kararı yayımlanmıştır.

"Merkezde Günlük Çalışma Saatlerinin Tesbitine İlişkin Karar"ın Başbakanlığın yanı sıra, Bakanlıklar, bankalar, Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanlıklarında uygulanacağı belirtilmiştir.

 

KARAR İSMİ YER ALAN KURUMLAR

"Merkezde Günlük Çalışma Saatlerinin Tesbitine İlişkin Karar"da şu kurumların isimleri yer almaktadır:

- Başbakanlık
- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
- Dışişleri Bakanlığı
- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
- İçişleri Bakanlığı
- Milli Eğitim Bakanlığı
- Milli Savunma Bakanlığı
- Orman ve Su İşleri Bakanlığı
- Sağlık Bakanlığı
- Genelkurmay Başkanlığı
- Kuvvet Komutanlıkları
- Diğer Bakanlıklar ve bankalar, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
- Yukarıda yazılı kurumlara bağlı/ilgili olmayan kamu kuruluşları
- NOT: Bu listede yazılı Bakanlık ve kuruluşların merkezdeki bağlı/ilgili kuruluşları da ilgili Kurumun çalışma saatlerine tabidirler.

657'NİN İLGİLİ MADDESİ

657 sayılı Kanunun günlük Çalışma Saatlerini düzenleyen maddesi şu şekildedir:

"Madde 100 - Günlük çalışmanın başlama ve bitme saatleri ile öğle dinlenme süresi, bölgelerin ve hizmetin özelliklerine göre merkezde Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca, illerde valiler tarafından tesbit olunur.(*)

(Ek fıkra: 13/02/2011 - 6111 S.K./104. md.) Ancak özürlüler için; özür durumu, hizmet gerekleri, iklim ve ulaşım şartları göz önünde bulundurulmak suretiyle günlük çalışmanın başlama ve bitiş saatleri ile öğle dinlenme süreleri merkezde üst yönetici, taşrada mülki amirlerce farklı belirlenebilir.

(Ek fıkra: 13/02/2011 - 6111 S.K./104. md.) Memurların yürüttükleri hizmetin özelliklerine göre, bu madde uyarınca tespit edilen çalışma saat ve süreleri ile görev yerlerine bağlı olmaksızın çalışabilmeleri mümkündür. Bu hususa ilişkin usul ve esaslar, Devlet Personel Başkanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenir."

Bu maddeye göre günlük çalışma saatlerini merkezde Bakanlar Kurulu, illerde valiller belirlemektedir.

MERKEZ NE DEMEKTİR?

Merkez ifadesi; Bakanlık/ Müsteşarlık/ Genel Müdürlük /Üniversite merkez binasını, taşra ise bu genel bina dışındaki il müdürlüğü, ilçe müdürlüğünü gibi yerleri ifade etmektedir.

Bu manada, "Milli Eğitim Bakanlığı merkez" demek, Ankara Kızılay'daki binayı ifade etmektedir. Ancak Ankara'da MEB'in hem il hem de ilçe milli eğitim müdürlükleri bulunmaktadır. Bu diğer yerler "merkez" kavramı içine girmemektedir. Yine diğer 80 ildeki tüm birimler "taşra" ifadesi içine girmektedir.

KARAR KİMLERİ İLGİLENDİRİYOR?

Çalışma saatlerine dair Karar sadece yukarıda isimleri geçen kurumların merkez binalarında çalışanları kapsamaktadır. Kararda yazan not gereğince, bu kurumlara bağlı ve ilgili kurumlarda çalışanalar da aynı çalışma saatlerine tabidir.

Örnek verecek olursak;

- İŞKUR Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlıdır. "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı merkez", "Diğer Bakanlıklar" kavramı içinde olup, 8.30-12.30 ve 13.30-17.30 mesaisine tabi olduğu için, İŞKUR merkez de bu mesai saatlerine tabidir. Ama örneğin Bitlis Çalışma İl Müdürlüğü çalışanları bu mesai saatlerine tabi değildir. Bitlis'teki tüm çalışanların mesai saatlerini Valiler tespit etmektedir.

- Kara Kuvvetleri Komutanlığının Ankara Eskişehir Yolundaki binasında çalışanlar 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 mesaisine tabidir. Ama bu bina dışındaki diğer tüm birimlerde çalışanların mesai saatleri Valilikler tarafından tespit edilmektedir.

- Sağlık Bakanlığı Ankara Sıhhiye'deki binasında çalışanlar 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 mesaisine tabidir. Ama bu bina dışındaki Ankara'daki diğer tüm birimler ile diğer illerdeki tüm birimlerde çalışanların mesai saatleri Valilikler tarafından tespit edilmektedir.


YORUMLAR