Öğretmen Atamaları Şubat 2014, başvurular ne zaman? Nasıl başvurulur? Öğretmen atama başvuruları başladı mı?

Öğretmen atama başvuruları, 2014 Şubat öğretmen atamaları, öğretmen atamaları başvurusu, atamalar ne zaman yapılacak?

 Başbakan Erdoğan, 11 yılda toplam 407 bin 537 öğretmen ataması yaptıklarını belirterek, 'Şubat ayında 10 bin öğretmen alımı daha yapacağız. Temmuz’da 40 bin öğretmen daha alacağız. Şu anda Milli Eğitim bünyesinde çalışan yaklaşık 810 bin öğretmenin yarısından fazlası bizim dönemimizde atandı. Biz geçmiş dönemlerin açıklarını kapıyoruz' diye konuştu.

Bilindiği üzere Başbakan Erdoğan'ın ve Bakan Avcı'nın açıklamalarına göre Şubat ayında 10 bin öğretmen atamas ı yapılacak. Bu sayısının artırılması konusunda girişimler sürüyor. Umuyoruz ki bu s ayı daha fazla olsun. Fakat son söz Başbakan Erdoğan'da.

 Peki bu atamanın detayları , branşlara dağılım ve atama süreci ne zaman belli olur?

 Bununla ilgili elimize gelen en net bilgi Şubat Özür grubu atama kılavuzu ve kılavuzdaki takvim oldu. Şubat ayı öğretmen özür grubu yer değiş tirme takv imi şu şekilde :

 YER DEĞİŞTİRME TAKVİMİ

 I. AŞAMA

 Başvuruların kabul edilmes i ve onay süreci 02-08 Ocak 2014

 II. AŞAMA

 Tercihlerin yapılmas ı ve onay süreci 13-17 Ocak 2014

 Atamalar 20-21 Ocak 2014

 Tebligat ve iliş ik kesme iş lemleri 27 Ocak - 07 Şubat 2014

 Buradaki önemli tarihler olarak Atamalar 20-21 Ocak 2014 göze çarpıyor. Dolu-boş  kadrolar bu atamalar gerçekleş tirildikten s onra netleşecektir. Ve hangi branş tan ne kadar 

açık var, hangi okullarda açık var bu tarihten sonra belli olacaktır. MEB'in de bu  tarihlerden s onra, yaklaş ık olarak okulların ilk döneminin s onlanacağı 20-24 Ocak 

haftasında veya hemen ertes i günlerde duyuruya çıkmas ını, toplam kadroyu ve kadronun  branş lara dağılımını duyurmas ını bekliyoruz.(mebpers oneli) 

 


YORUMLAR