Kredi dosya masrafını geri almak için hazırlanan dilekçe

Bankalardan çekilen ihtiyaç, araç, eğitim kısacası her türlü kredi için, kredi tutarına göre kesilen dosya masrafı yeni çıkan bir kanuna göre geri alınabilecek.

Dosya masrafını geri almak için, ilk önce bir dilekçeyazmak ve kaymakalıklardaki tüketici hakem heyetine başvurmak gerekiyor. Eğer alacağınız 1.061 TL’nin üzerinde ise tüketici mahkemelerine başvurmak gerekiyor. İlgili başvurudan sonra 1-3 ay arasında sonuç alınabiliyor. Sonuç çıktıktan sonra şahıs ve bankaların karara itiraz etmek için 15 gün yasal süreleri oluyor. Kredi dosya masrafını geri alabilmek için tüketici hakem heyetine yazılması gereken dilekçenin örneği;

 

……………………………BANKASI …………………………. ŞUBESİ MÜDÜRLÜĞÜNE
………………nolu müşterinizim …………………. ............ Bankası Şube Müdürlüğünden ……………… tarihinde ………… ay vadeli olarak ………. faiz oranı üzerinden ……………… TL konut kredisi kullandım ve…………….ay ödeme yaptım.
Konut kredi faizlerinde indirim olması sebebiyle ………… yılı …….. ayında kredi yapılandırması için ………….. şubesine başvurdum. Benden Yeniden yapılandırma nedeniyle …………. TL komisyon alındı
Benden tahsil edilen …………… TL’ nin Ankara 7. Tüketici Mahkemesi ve Yargıtay 13. Dairesinin onayladığı emsal karar doğrultusunda, haksız alınan bu paranın tarafıma iade edilmesini istiyorum.
Ek
Emsal dava
Yargıtay 13. Hukuk Dairesi Karar Tarihi: 15.12.2011 Esas No: 2011/9823 Karar No: 2011/19204
Yerel Mahkeme Ankara 7. Tüketici Mahkemesi Karar Tarihi: 14.04.2011 Esas No: 2010/858 Karar No:2011/309
Tarih imza
Adı Soyadı

 


YORUMLAR