İş bankası personel alımı ne zaman yapılacak

Sınava başvurular 07 Şubat 2013 Perşembe günü saat 10:00’a kadar sadece ik.isbank.com.tr adresinde yer alan İş Başvuru Formu üzerinden yapılabilecektir.

 İş Bankası Personel Alımı 2013 İşbankası DİYARBAKIR, ERZURUM, GAZİANTEP ve KONYA bölgelerindeki Şubelerinde Memur olarak görevlendirilecek , 16 Şubat 2013 Cumartesi günü Memur Alım Sınavı düzenlenecektir. Sınava başvurular 07 Şubat 2013 Perşembe günü saat 10:00’a kadar kabul edilecektir. Başvuru koşulları ve sınav hakkındaki bilgilere ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Şubelerimiz veya Genel Müdürlük birimlerimiz aracılığıyla sınav başvurusunda bulunmak mümkün değildir.
İş Başvuru Formu eksiksiz olarak doldurulduktan sonra, formun “Sınava Başvur” bölümü aracılığı ile sınav başvurusu yapılması gerekmektedir.

Sistem, sadece aşağıda yer verilen başvuru koşullarını taşıyan adayların başvurusuna imkanvermektedir.

Bu nedenle başvuru yapmak isteyen adayların öncelikle bu koşullara uygunluklarını kontrol etmeleri yararlı olacaktır.

Sınava başvuruda bulunan adaylardan sadece uygun bulunanlara sınav daveti gönderilecektir.
Sınav sürecinde adaylarımızla sağlıklı biçimde iletişime geçilebilmesi için başta e-posta adresi olmak üzere iletişim bilgilerinin güncel tutulması önem taşımaktadır.
Başvuru yaparken kendileri hakkında gerçek dışı bilgiler veren adaylar, söz konusu durumun alım sürecinin hangi aşamasında fark edildiğine bakılmaksızın süreç dışında bırakılacaklardır.

Sınav Yöntemi
Sınavın ilk aşaması Genel Yetenek Testi’dir. İlk aşama sonucunda uygun bulunan adaylar ileriki bir tarihte gerçekleştirilecek olan mülakata katılmaya hak kazanacaktır.
Sınav Yeri
Sınavın Genel Yetenek Testi aşaması; DĠYARBAKIR, ERZURUM, GAZĠANTEP ve KONYA illerinde gerçekleştirilecektir (Mülakat aşamasının gerçekleştirileceği yerler yazılı aşamadabaşarılı olan adaylara daha sonra bildirilecektir).
Sınav Tarihi
Yazılı sınav 16 ġubat 2013 Cumartesi günü yapılacaktır.

Sınav Davetleri
Sınav ile ilgili tüm davet ve duyurular 11 ġubat 2013 Pazartesi gününden itibaren İş Başvuru Formunda yer alan BaĢvuru Durum Takip alanından yapılacaktır. Bu tarihten itibaren Başvuru Durum Takip alanının kontrol edilmesi önem taşımaktadır.
Belge Hazırlama
Yukarıda belirtilen işe alım süreci sonucunda uygun bulunan adaylara, Bankamız ihtiyaçları doğrultusunda görev teklifi yapılarak, işe alım aşamasının bir parçası olan belge hazırlama süreci başlatılacaktır. Bu belgeler üzerinden yapılacak değerlendirme sonucunda uygun bulunan adayların işe alımı gerçekleşecektir.
Başvuru Koşulları
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
16.02.1983 ve sonrasında doğmuş olmak
Diyarbakır Bölge sınavına Katılacaklar Ġçin: Batman, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Mardin, Siirt, Şırnak, Van
Gaziantep Bölge Sınavına Katılacaklar Ġçin: Adıyaman, Gaziantep, Kahramanmaraş
Erzurum Bölge Sınavına Katılacaklar Ġçin: Ağrı, Erzurum, Kars, Muş
Konya Bölge Sınavına Katılacaklar Ġçin: Aksaray, Karaman, Konya
illerinde ikamet ediyor olmak Kamu haklarından yoksun bulunmamak Affa uğranmış olunsa dahi, herhangi bir suçtan dolayı hapis cezasına hüküm giymemiş olmak
Herhangi bir kurum ya da kuruluşa karşı zorunlu hizmet yükümlülüğü taşımamak
Erkek adaylar için eylemli askerlik görevini tamamlamış olmak ya da en erken 31 Mart 2014 tarihine kadar tecilli ya da muaf olmak,
Sağlık durumu Türkiye’nin her yerinde görev yapmaya elverişli olmak, (İşe alım aşamasında tam teşekküllü Devlet

Hastanesinden alınacak Sağlık Kurulu Raporu ile belgelenecektir.)
Bankamızın daha önce düzenlediği Memur, Operasyon Elemanı, Operasyon Destek Elemanı ve Çağrı Merkezi sınavlarından herhangi birinin mülakat ve değerlendirme merkezi aşamasında başarısız sayılmamış olmak
Üniversitelerin, 4 yıllık eğitim veren aşağıdaki bölümlerinden mezun olmak (Aşağıda belirtilen ilgili bölümlerin yetkili makamlarca tanınmış, yabancı ülkelerdeki eşitlerinden mezun olup bu durumu belgeleyebilen adayların da başvuruları kabul edilmektedir.)


YORUMLAR