Diyanet yeterlilik sınavı sözlü mülakat sınavı tarihi ne zaman yapılacak? Mülakat sınavında neler sorulacak? Atamalar ne zaman başlayacak?

KPSS puanına göre alınacak personel sayısının 3 katı oranında çağrılarak mülakat yapılacaktır. Atama için Maliye Bakanlığı'ndan talep edilen kadroların onaylanması bekleniyor.

  Diyanet İşleri Başkanlığı'nda yeterlik sınavı yazılısı sonrası yapılan sözlü mülakat sınavı kaldırıldı. Bu uygulamaya göre sözleşmeli ve kadrolu ayrımı yapılmaksızın yazılı sınav sonrasında KPSS puanına göre alınacak personel sayısının 3 katı oranında çağrılarak mülakat yapılacaktır. Atama için Maliye Bakanlığı'ndan talep edilen kadroların onaylanması bekleniyor. Maliye Bakanlığı'nın ise muhtemelen Mayıs ayı içerisinde kadroları onaylayacağı düşünülüyor.

Resmî Gazete Sayı : 28621

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2013/4534 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ektir.

Ekli “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar”ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 21/3/2013 tarihli ve 3002 sayılı yazısı üzerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre, Bakanlar Kurulu’nca 25/3/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA İLİŞKİN ESASLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ESASLAR

MADDE 1 – 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların eki (3) sayılı Cetvele,“ÇÖZÜMLEYİCİ” ibaresinden sonra gelmek üzere “İMAM-HATİP” ibaresi, “İNSAN HAKLARI UZMANI HUKUKÇU” ibaresinden sonra gelmek üzere “KUR’AN KURSU ÖĞRETİCİSİ” ve “MÜEZZİN-KAYYIM” ibareleri eklenmiştir.

MADDE 2 – Bu Esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Esasları Bakanlar Kurulu yürütür.

kaynak: GAZETEKAMU 


YORUMLAR