Diyanet yeterlilik sınavı sözlü mülakat sınavı tarihi

KPSS puanına göre alınacak personel sayısının 3 katı oranında çağrılarak mülakat yapılacaktır. Atama için Maliye Bakanlığı'ndan talep edilen kadroların onaylanması bekleniyor.

19.04.2013 14:04

 Diyanet İşleri Başkanlığı'nda yeterlik sınavı yazılısı sonrası yapılan sözlü mülakat sınavı kaldırıldı. Bu uygulamaya göre sözleşmeli ve kadrolu ayrımı yapılmaksızın yazılı sınav sonrasında KPSS puanına göre alınacak personel sayısının 3 katı oranında çağrılarak mülakat yapılacaktır. Atama için Maliye Bakanlığı'ndan talep edilen kadroların onaylanması bekleniyor. Maliye Bakanlığı'nın ise muhtemelen Mayıs ayı içerisinde kadroları onaylayacağı düşünülüyor.

Resmî Gazete Sayı : 28621

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2013/4534 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ektir.

Ekli “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar”ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 21/3/2013 tarihli ve 3002 sayılı yazısı üzerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre, Bakanlar Kurulu’nca 25/3/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA İLİŞKİN ESASLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ESASLAR

MADDE 1 – 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların eki (3) sayılı Cetvele,“ÇÖZÜMLEYİCİ” ibaresinden sonra gelmek üzere “İMAM-HATİP” ibaresi, “İNSAN HAKLARI UZMANI HUKUKÇU” ibaresinden sonra gelmek üzere “KUR’AN KURSU ÖĞRETİCİSİ” ve “MÜEZZİN-KAYYIM” ibareleri eklenmiştir.

MADDE 2 – Bu Esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Esasları Bakanlar Kurulu yürütür.

kaynak: GAZETEKAMU 


YORUMLAR