DGS tercih kılavuzu yayınlandı-tıkla PDF indir

ÖSYM sitesinde Dikey Geçiş Sınavı tercih günlerini açıkladı. Tercihler 14-21 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

ÖSYM sitesinde Dikey Geçiş Sınavı tercih günlerini açıkladı. Tercihler 14-21 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. 

DUYURU
(12 Ağustos 2013)

2013 Dikey Geçiş Sınavı (DGS): Tercihlerin Alınması

2013-Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile ilgili tercih işlemleri 14-21 Ağustos 2013 tarihleri arasında ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapılacaktır. Adaylar tercihlerini, TC Kimlik Numaraları ve şifrelerini kullanarak bireysel olarak internet aracılığıyla yapacaklardır.

Tercihlerle ilgili genel bilgiler ile ilgili tablo ve koşullara aşağıdaki bağlantılardan erişilebilecektir. Adayların bu bilgileri dikkatle inceleyip tercihlerini yapmaları gerekmektedir. Adaylar Tablo-1’den en fazla 30 tercih yapabileceklerdir. Tercihlerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar tercih süresi içinde tercihlerini değiştirebileceklerdir.

Adaylara ve kamuoyuna duyurulur.

DGS TERCİH KILAVUZU 2013

DGS Tercihleri nasıl yapılacak?

2013-DGS TERCİH İŞLEMLERİ 
1. GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR
Meslek yüksekokulları ile açıköğretim ön lisans programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin örgün öğretim lisans 
programlarına dikey geçiş yapmaları ile ilgili sınav ve yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından yürütülecektir. Bu bilgiler,
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile ilgili olarak yerleştirme esaslarını kapsamaktadır. Yerleştirme işleminde bu bilgiler ile birlikte, 
2013-DGS Başvuru Kılavuzunda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır. Adayların tercihlerini yapmadan önce ilgili 
kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.
2. TERCİHLERİN ALINMASI
Tercih işlemleri 14-21 Ağustos 2013 tarihleri arasında olacaktır. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak İnternet aracılığıyla 
elektronik ortamda yapacaklardır. Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince 
ÖSYM'nin İnternet adresinden yayımlanan Tablolardan yararlanmaları gerekmektedir. 
Hangi ön lisans programlarından mezun olacak/olan adayların hangi lisans programlarını tercih edebilecekleri Tablo-3’te 
verilmiştir. Adayların, tercihlerini sadece bu tabloda verilen ilgili alanları göz önünde tutarak Tablo-1’deki lisans 
programlarından yapmaları gerekmektedir. Tercihlerin doğru olarak yapılabilmesi için önce Tablo-3’ün dikkatlice 
incelenmesi gerekmektedir. Bu tabloda, ön lisans programından mezun olunacak/olunan alan bulunarak hangi alanlardaki 
lisans programlarının tercih edilebileceği belirlenecektir. Bunun dışındaki alanlardan yapılacak tercihler geçersizdir.
Tablo-1, dikey geçiş yapılabilecek lisans programlarının kodlarını, adlarını, kontenjanlarını, puan türünü, öğretim süresini ve 
varsa koşullarını göstermektedir. 
Adaylar, tercih etmek istedikleri Tablo-1’de yer alan lisans programlarının koşul ve açıklamalarını, tercihlerini 
sonlandırmadan önce dikkatlice incelemelidir. Koşulları uygun olmayan programlar tercih edilmemelidir. Koşulları 
kendisine uymadığı halde tercih ettiği ve yerleştiği programla ilgili oluşabilecek sorunların sorumluluğu adaya aittir. 
Yerleştirme işleminde, yeterli puana sahip olunması koşuluyla tercih sırası önem kazanmaktadır. Bu yüzden tercihler 
yapılırken eğitim görmek istenen programların en çok istenilenden başlanmak üzere sıralanması uygun bir yoldur.
Adaylar dikey geçiş yapmak istedikleri yükseköğretim lisans programlarını istek sırasına göre ilgili alana yazacaklardır. Bir 
aday yalnız mezun olduğu alan ile ilgili programlar arasından, koşulları karşılamak şartıyla, Tablo-1’den en çok 30 tercih 
yapabilecektir. Tercihlerin tümünün kullanılması zorunlu değildir. Tercih işlemi tamamlandıktan sonra yazıcıdan tercih listesi 
alınmalı ve saklanmalıdır.
Tercih bildirim işlemi gerçekleştirildikten sonra "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 
tercihlerde değişiklik yapılabilecektir. Tercihlerde değişiklik /iptal talep eden dilekçeler Merkezimizce işleme alınmayacaktır.
Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba Toplulukları Sınavı (TCS) sonuçlarına göre meslek yüksekokullarına yerleşen 
adaylar tercih yapmayacaklardır.
3. Y E R L E Ş T İ R M E
Yerleştirme, adayların DGS puanları ve tercihleri ile yükseköğretim programlarının kontenjan ve koşulları göz önünde 
tutularak bilgisayarla yapılacaktır. Aynı programı tercih etmiş olan adayların 2013-DGS puanlarının eşit olması durumunda, 
daha büyük ağırlıkla katılan standart puanı yüksek olana (eşit ağırlıklı 2013-DGS puanında sayısal standart puanı yüksek 
olan), eşitlik yine sürdüğü takdirde ÖBP yüksek olana öncelik verilecektir. Eşitlik yine sürdüğü takdirde söz konusu 
programı daha üst tercihinde gösterene, eşitlik yine de sürdüğü takdirde doğum tarihi günümüze daha yakın (yaşı küçük) 
olana öncelik verilecektir.
4. YERLEŞTİRME SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ VE KAYIT İŞLEMLERİ
Yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin İnternet sayfasında yayımlanacak, adaylara belge gönderilmeyecektir. Yükseköğretim 
programlarına yerleşen adayları gösteren fotoğraflı yerleştirme sonuçları, adayların yerleştirildikleri yükseköğretim 
programlarının bağlı olduğu üniversite rektörlüklerine ÖSYM tarafından elektronik ortamda gönderilecektir. Üniversiteler 
tarafından kayıtlar 2-6 Eylül 2013 tarihlerinde alınacaktır.
2013-DGS sonuçlarına göre bir yükseköğretim lisans programına yerleştirilen adayların kayıt hakları yalnız 2013-2014 
öğretim yılı için geçerlidir. Bir yükseköğretim programına yerleşenler kayıt işlemleri için ilgili üniversiteye başvuracaklardır. 
ÖSYM’nin gerek yükseköğretim kurumlarındaki kayıt işlemleri gerekse yükseköğretim kurumları arasındaki yatay geçiş 
işlemleri ile hiçbir ilişkisi yoktur. Bu konudaki bütün başvuruların doğrudan ilgili yükseköğretim kurumlarına yapılması 
gerekmektedir.
5. EK Y E R L E Ş T İ R M E
2013-DGS sonuçlarına göre yapılan yerleştirme sonunda adayların tercih etmemesi veya yerleştirilmesi yapılan adayların 
kayıt için başvurmaması nedeniyle boş kalan kontenjanlar için gerek duyulduğu takdirde Yükseköğretim Kurulu kararı ile 
ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır. Bu durumda adaylar, 2013-DGS Ek Yerleştirme Boş 
Kontenjanları ile tercih işlemlerini hangi tarihler arasında yapacaklarını ÖSYM'nin İnternet adresinden 
öğreneceklerdir. Ek Yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin İnternet sayfasında yayımlanacaktır. Sonuçlar açıklandıktan sonraki 
3 gün içerisinde adayların yerleştirildikleri programa kayıtlarını yaptırmaları zorunludur.


YORUMLAR