CHP'den astsubayların özlük hakları için soru önergesi!

CHP İstanbul milletvekili Mahmut Tanal astsubaylara tanınan özlük hakları ile ilgili bir soru önergesi verdi.

GazeteA24.com » politika » CHP'den astsubayların özlük hakları için soru önergesi!

İşte CHP İstanbul Milletvekili ve İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi Av.Mahmut TANAL'ın astsubaylara tanınan özlük hakları ile ilgili sorunları gündeme taşımak amacıyla Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz tarafından cevaplandırılması talebi vermiş olduğu soru önergesi:

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA;

Aşağıdaki sorularımın Milli Savunma Bakanı Sayın İsmet Yılmaz tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını Anayasa’nın 98 ve T.B.M.M içtüzüğünün 96.maddeleri gereğince saygıyla talep ederim.

Av. Mahmut TANAL

İstanbul Milletvekili

Türkiye’de subaylar ile astsubaylar arasında yıllardır var olan farklılıklar ve eşitliğe aykırı uygulamalar çağın gereklerine ayak uyduramayacak boyuta ulaşmıştır. Bu bağlamda aşağıdaki sorularımın cevaplandırılması gereği doğmuştur.

1- 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa göre astsubay ve subayların özlük haklarında ayrım var mıdır? Varsa bu ayrım anayasal güvence altında olan eşitlik ilkesine aykırı değil midir? Varsa bu ayrımın ortadan kaldırılması planlanmakta mıdır? Planlanmakta ise bu plan nedir ve ne zaman harekete geçilecektir?

2- Tüm devlet memurlarına lisans mezunu iseler ¼ derecesi verilirken astsubaylar neden bu dereceye yükseltilmemektedir? Astsubaylara yapılan bu ayrımcılığın sebebi nedir?

3- Görev tazminat katsayıları bakımından aynı şartlarda görev yapan astsubay ile subay arasında fark var mıdır? Varsa aynı görevi yapmaları neticesinde taşıdıkları risk aynı değil midir?

4- Personele lojman tahsis edilirken astsubay ile subay arasında ayrım yapılmakta mıdır? Ayrım yapılıyorsa bu eşitlik ilkesine aykırı değil midir?

5- Orduevleri ve tüm sosyal tesislerden faydalanabilme konusunda astsubay ve subaylar arasında fark var mıdır? Varsa bu farklar nelerdir? Neden böyle bir ayrım yapılmaktadır?

6- Astsubay maaşlarında neden 10 yıldır iyileştirme hiç iyileştirme yapılmamıştır? Astsubayların aldıkları maaş görevlerine oranla düşük değil midir?


 


YORUMLAR