Başbakan Şubat atamaları hakkında ne dedi

Ak Parti grubu toplantısında öğretmenlere müjde veren Recep Tayyip Erdoğan şubat ataması olacağını duyurdu.

 Öğretmen İstihdam Planlaması adı verilen çalışma ile öğretmen arz ve talep dengesinin sağlanacağını söyledi.

Başbakan Erdoğan şöyle konuştu:
"Öğretmenlerin mazeret atamaları yılda bir kez yaz ayında yapılıyordu. Bu duruma gelmiştik. Başta, sağlık ve eş durumu olmak üzere mazeret durumu tayinlerini Şubat ayında yapacağız. Bu konuya ilişkin duyuru, öğleden sonra MEB'in sitesinde yayınlanacak.
Bunun da öğretmenlerimize hayırlı olmasını diliyorum."

NABİ AVCI MÜJDEYİ VERMİŞTİ

Milli Eğitim Bakanı Nabi AVCI ilk icraat olarak eşleri birleştirmekle başlıyor...

Şubatta eş durumu ataması yapılacak. Bakan Nabi AVCI Bey bu konuda talimatı verdi. Büyük ihtimal yarın bu konuda bir genelge imzalanacak ve bu hafta içinde genelge yayınlanacak.

Müsteşar Emin ZARARSIZ ve İnsan Kaynakları Genel Müdürü Hikmet ÇOLAK Bey daha önce dönem arasında yapılacak eş durumu atamalarına soğuk bakıyordu. Hatırlanacağı üzere Sayın DİNÇER'de Şubatta özür grubu ataması olmayacağını açıklamıştı.

Nabi AVCI'NIN Bakanlığa gelmesiyle bebarer eş durumu olayında işin seyri değişti...

Bakanlığımızda Uzman Tabip ve Tabip olarak görev yapan personel için 28 Şubat 2013 Perşembe günü aşağıdaki esaslar ve takvim çerçevesinde noter tarafından Eş Durumu Mazereti Kurası çekilecektir.

A) GENEL BİLGİLER

1- Bu kuraya Bakanlığımızda Uzman Tabip, Uzman (TUTG) ve Tabip olarak ( 657 sayılı Devlet Memurları Kanununu 4 A maddesine göre) görev yapan ve eş durumu mazereti nedeniyle atanma talebi olanlar başvurabilecektir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 B maddesine göre çalışanlar müracaat edemezler.

2- Başvurular Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden yapılacak olup, başka herhangi bir başvuru kabul edilmeyecektir.

3- Mazereti kabul edilen adaylar; PBS İnternet adresi üzerinden söz konusu atamalar için ilan edilen münhal yerlerden en fazla 5 (beş) tercih, ilgili unvan ve branşta 5 (beş) münhal yerin bulunmaması durumunda ise en fazla ilan edilen yer sayısı kadar tercih yapabileceklerdir.

4- Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğinin Değişik 30 uncu maddesinde “Bu Yönetmeliğin 16, 19, 20, 21 ve 26’ncı maddelerine göre atanmış olup atama kararlarını iptal ettirenler, mazeret durumlarında yeni bir değişiklik olmadığı sürece bir yıl süre ile atama talebinde bulunamazlar.” denildiğinden eş durumu mazereti kurasına başvurup iptal isteyenler mazeret durumunda yeni bir değişiklik olmadığı takdirde bir yıl süre ile tekrar atama talebinde bulunamayacaklardır.

B) KURA TARİHİ VE BAŞVURU ŞEKLİ

1- Kura başvuruları 28 Ocak 2013 Pazartesi günü başlayıp, 01 Şubat 2013 Cuma günü saat 18.00’da sona erecektir.

2- Başvurular PBS üzerinden yapılacak olup başvuru formunun çıktısı imzalanıp eş durumunu gösterir belgeler (*) ile birlikte, en geç 05 Şubat 2013 Salı günü saat 18.00 da Sağlık Bakanlığı Genel Evrak Şubesi Mithat Paşa Cad. No:3 06434 Sıhhıye/ANKARA adresinde olacak şekilde kargo şirketi ya da APS ile gönderilmesi ya da elden teslim edilmesi gerekmektedir. (Elden teslim edenler, evraklarını bizzat kendisi veya noter tarafından vekâlet verdiği kişi tarafından teslim edeceklerdir. Aksi takdirde evrak teslim alınmayacaktır.) kargo şirketi ya da APS ile gönderilen ya da elden teslim edilen belgelerin Sağlık Bakanlığına vaktinde ulaşmaması halinde sorumluluk Sağlık Bakanlığına ait değildir.

3- Başvurusunu yapan personel, mazeretinin kabul edilip edilmediğini, kabul edilmedi ise nedenini ve kabul edildi ise kendisi için açılan münhal yerleri Personel Bilgi Sistemi üzerinden takip edecektir. Başvurusu kabul edilenler tercihlerini PBS üzerinden yapacak olup tercihler için başvurular 18 Şubat 2013 Pazartesi günü başlayıp, 21 Şubat 2013 Perşembe günü saat 18.00 da sona erecektir.

4- Başvurusunu yapan personelin başvuru formunun çıktısını imzalayıp, çalıştığı kurum amirine (amirin adı soyadı, unvanı açık şekilde yazılacak ve kurumun mührü olacak) ya da notere onaylatarak, en geç 26 Şubat 2013 Salı günü saat 18.00 da Sağlık Bakanlığı Genel Evrak Şubesi Mithat Paşa Cad. No:3 06434 Sıhhıye/ANKARA adresinde olacak şekilde kargo şirketi ya da APS ile göndermesi ya da elden teslim edilmesi gerekmektedir. (Elden teslim edenler, evraklarını bizzat kendisi veya noter tarafından vekâlet verdiği kişi tarafından teslim edeceklerdir. Aksi takdirde evrak teslim alınmayacaktır.) kargo şirketi ya da APS ile gönderilen ya da elden teslim edilen belgelerin Sağlık Bakanlığına vaktinde ulaşmaması halinde sorumluluk Sağlık Bakanlığına ait değildir.

5- Onaylı başvuru formu ile PBS kayıtlarındaki tercihler arasında farklılık bulunduğu takdirde, adayın tercihleri geçersiz sayılacaktır. Bu kişiler ile tercih bildirmeyenler, hatalı form gönderenler ve tercihlerine yerleştirilmeyenler söz konusu kura için ilan edilen yerlerden boş kalan yerlere genel kura ile yerleştirileceklerdir.

6- Münhal yerlere yerleştirme işlemleri 28 Şubat 2013 Perşembe günü noter tarafından bilgisayar ortamında kura ile yapılacaktır. Kura yeri ve saati ise Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet sitesinde (http://yonetim.sb.gov.tr) ilan edilecektir.

(*) Müracaatlarda İstenecek Belgeler

Tabip, Uzman Tabipler ve Uzman (TUTG)’ler

a)- Evli olunduğuna dair belge MERNİS üzerinden Komisyon tarafından alınacaktır, ancak yakın bir tarihte evliliği gerçekleşmiş ve henüz MERNİS’te evli olduğuna dair kaydı bulunmayanlar noter onaylı evlenme cüzdanı örneği,

b)- Eşinin çalışmakta olduğu kurumdan alınacak (istihdam şekli, unvan, hizmet süresi, statüsü, kazanılmış hak aylığı derece ve kademesi ile eğitim durumunu gösterir) resmi başlıklı, tarih ve sayılı görev yeri belgesi ve hizmet cetveli.

c)-Eşi, Başasistan veya asistan olanların eşlerinin eğitime başlama ve bitiş tarihi ile kalan eğitim sürelerini gösterir fakülte sekreteri veya ilgili başhekimlik imzalı belge göndereceklerdir. (Asistanlık süresi uzatılanların uzatılma gerekçeleri gönderilen belgede belirtilecektir.)


YORUMLAR