Başbakan konuşması canlı izle, Başbakan Erdoğan canlı izle, Erdoğan Mısır için ne diyor? Başbakan TÜBİTAK'ta konuşuyor canlı izle

Başbakan Mısır hakkında konuşuyor canlı izle, Başkana konuşması canlı izle, Başbakan Erdoğan canlı izle, Erdoğan Mısır için ne diyor?

ERDOĞAN KONUŞMASINI CANLI İZLE 

Başbakan Erdoğan, Mısır'da ordunun yönetime el koyması ilgili ilk kez açıklama yapıyor. Erdoğan'ın açıklamasından satırbaşları:

- BAŞBAĞLAR KATLİAMI -

Terör nedeniyle kaybedilen her canımız kendi canımızdan kopan bir parçadır. Ancak Başbağlar kalbimizde açılmış ve hiç kapanmayacak bir yaradır. Başbağlar katliamını tabii ki hatırlamak istemeyenler başka tür bazı olayları her zaman hatırlatmakta gayret içindeler.. Bu saldırıyı insanlık ve vicdan adına hatrımızda tutuyoruz.

- Mısır'daki askeri darbe süreci -

Şu anda Mısır'da vuku bulan hadisler üzerinde bazı değerlendirmelerimi paylaşmak istiyorum. Türkiye içinde bulunduğumuz coğrafyada en eski devlet geleneğine sahip ülkelerden biridir. Türkiye kadim devlet geleneği ile farklı bir yerdedir. Birçok devlet kurumuma baktığımızda kuruluş tarihlerinin 150 yıl, 200 yıl hatta 1000 yıllara kadar gittiğini görürsünüz. Yani bölgenin genel parametreleriyle Türkiye'yi analiz etmek mümkün değildir. Mısır da aynı şekilde eski bir devlet geleneğine sahiptir. Ortak tarihleri de çok eskiye dayanır. Önce 12. yüzyılda haçlı seferleri sonra Memlük dönemi ve Osmanlı dönemi ile hatta Hidivlik dönemi de ortak tarihe işaret eder. Ortam medeniyetin müşterek yanlarının farklı bir şekilde ortaya konduğunu görüyoruz. Fiziki mesafe bizim aramızda hiçbir zaman bir ayrılık sebebi olmamıştır. türkiye ve Mısır ortak tarihin ve medeniyetin buluşturduğu, halkları kardeş iki ülkedir. İstanbul neyse Kahire odur.. Tarih boyunca olduğu gibi bugün de Mısır'ın gelenekleri ile Türk gelenekleri bir aile fertleri kadar birbirine yakındır, aşinadır. Türkiye ve Mısır birbirine bu kadar benzerken, bu kadar yakınken, birbirlerinin yakın tarihlerine uzak ve bigane kalmaları mümkün değildir.

MISIR TÜRKİYE'NİN TARİHİ TECRÜBESİNİ DİKKATE ALMALI

Mısır, Türkiye'nin yakın tarihteki tecrübesini dikkate almalı. Demokrasisinin standartlarını her geçen gün yükselten bir ülke olarka Türkiye Mısır ve bölge ülkeleri için önemli bir referanstır.

DARBELER TÜRKİYE EKONOMİSİNİ FELÇ ETMİŞTİR

Biz demokrasi yolunda çok büyük zorluklar yaşadık. Ağır bedeller ödedik. Her bir hadiseden dersler çıkardık. Değerli tecrübeler edindik. Bunlar ortadayken başka ülkelerin bu yollardan tekrar tekrar geçmesini biz açıkçası istemeyiz. İstisnasız her askeri darbe Türkiye'ye onlarca yıl kaybettirmiştir. Bakın müdahale demiyorum, darbe diyorum. Darbeler Türkiye ekonomisini felç etmiş ve heba etmiştir. Her darbe millete ve özellikle de genç nesillere çok ağır bedeller ödetmiştir. Yakın tarihte askeri darbeler yapıldıkları anda başarıya ulaşsa da orta ve uzun vadede emellerine asla ulaşamamıştır...

DARBELERİN SAHİPLERİ HESAP VERECEKTİR

Bu darbelerin sahipleri milletin vicdanında mahkum edilmiştir. Hiçbirinin adı anılmamıştır. 2010 yılında yaptığımız anayasa değişikliği ile demokrasiye müdahalede bulunanlara yargı yoluna açtık. Bu darbelerin sahipleri ahir ömürlerinde de olsa mahkemede hesap vermektedir. Sadece darbe yapanlar, girişimde bulunanlar değil, darbelere alkış tutanlar ve onurlu duruş sergilemeyenler de milletin vicdanında aynı şekilde mahkum edilmişlerdir.

DARBELERİN HEDEFİ DEMOKRASİDİR

Mısır'da darbe yapan ve destekleyenlerin Türkiye'deki bu deneyimleri iyi okumaları ders almaları gerekir. Şunun da altını çiziyorum. Dünyanın neresinde olursa olsun seçimle gelmiş hangi iktidara karşı olursa olsun darbeler kötüdür. Hedefi halktır, gelecektir. Darbelerin hedefi demokrasidir. Bunu herkesin samimiyetle ifade etmesini bekliyorum. Batıya şaşıyorum. Batı hala bu olaya darbe diyememiştir. Afrika Birliği'ni de tebrik ediyorum. Mısır'ın üyeliğini askıya aldılar. Hani Batı demokrasiden yanaydı. Hani demokrasi mücadelesi veriyordu. İşte bu samimiyet testinde Batı sınıfta kalmıştır.

DARBELER KÖTÜDÜR AMASI LAKİNİ YOK!

Değerli arkadaşlar demokratik darbe olmaz. Yaşam ile ölüm ne kadar birbirinin zıddıysa yaşayan ölü kavramı ne kadar saçmaysa demokrasi darbe, iyi darbe, olumlu darbe kavramı da o kadar anlamsızdır. bazıları çıkıyor darbeler kötüdür ama diyor.. Aması, ancak, lakini yok. Darbeler kötüdür..

MURSİ'NİN HATALARI VARMIŞ! HATASIZ İNSAN VAR MI?

Efendim Mursi'nin hataları varmış. Olabilir. Hatasız insan var mı? Ama hataların bedelini Mısır halkı ödetir. Sandıkta hesabını sorar. Kalkıp da siz 30 yıl 40 yıl tek partili bir dönem yaşayacaksınız. Sonra bir siyasetçi seçilecek ona bir yıl dahi tahammül edemeyeceksiniz. Böyle şey olur mu. Bu demokrasiyle tamamen ters bir yaklaşımdır. Burada tabii ki ordunun yaklaşımı asla demokrasiyle tanımlamaz. Asla sivil bir yönetim anlayışıyla tanımlanamaz. Darbelere kılıf üretmek için çabalayanlar da, sessiz kalanlar da en az darbeciler kadar kötüdür, sorunludur. Darbe cumhurbaşkanı Mursi'ye karşı değil de, muhalefete karşı da yapılsa biz bunu kötülerdik. Biz tecrübelerimiz böyle samimi bir duruş gerektirir.

AB DARBEYE DARBE BİLE DİYEMEDİ

Batılı ülkelere sesleniyorum. Darbe karşısında amalı ancaklı cümleler kullananlar, susanlar, vicdanlarına da halklara da tarihe de hesap veremezler. Bugün sessiz kalanlar yarın bir başkasına yapılan karşısında sesini çıkaramaz. Özellikle Avrupa Birliği darbeye darbe bile diyemeyerek kendi ilkelerini bir kez daha ayaklar altına almıştır. AB müktebesatını bir kere daha okumalarını tavsiye ediyorum.

SANDIK DEMOKRASİNİN NAMUSUDUR

Sandık demokrasinin namusudur. Sandığa saygısı olmayanın kendisine halkına ve tarihine de saygısı olamaz. Demokrasilerde yönetmenin hükümet etmenin sandık dışında ve çoğunluk dışında bir kuralı yoktur. Demokrasiyi yok etmek için darbe yapmak gerekmez. Çoğunluğun tercihini yok saymak da demokrasiyi yok etmektir. Elbette sandık herşey değildir. Ama hiçkimse demokrasi dışı yollara kapı aralamaya hakkı yoktur.

MISIR'DA OLAN AZINLIĞIN COĞUNLUĞA ZULMÜDÜR

Mısır'da olan azınlığın çoğunluğa zulmü ve tahakkümüdür. Demokrasi kavramı eski yunan şehir devletlerinde ortaya çıkmıştır. ilk demokrasi deneyimlerinde yabancılara, kölelere, kadınlara söz hakkı tanınmıyordu. Aradan geçen 2500 yıla rağmen bugün hala demokraside seçkinlerin elitlerin üstünlüğünü savunmak ilkelliktir.

DAĞDAKİ ÇOBAN İLE PROFESÖRÜN OYU BİR Mİ DİYE TARTIŞTILAR

Dağdaki çoban ile profesörün oyu bir mi bahanesinin arkasına sığınmak 250 yıl önceki en ilkel demokrasi örneğini savunmaktır. Demokrasi bireyin rasyonel bir varlık olduğu anlayışına dayanır. İster çoban olsun, ister profesör.. Kendileri için iyi ve doğruyu ancak kendileri bilir. Onun için demokasi genel ve eşit oy ilkesine dayanır. Şüphesiz demokrasinin sandık dışında hukuk, ve insan hakları gibi öğeleri vardır. Kimsenin demokrasiyi rafa kaldırmak gibi bir hakkı yoktur.

ELİNDEKİ SİLAH GÜCÜNE GÜVENEN DEMOKRASİ İNŞA EDEMEZ

Elindeki silah gücüne güvenen, demokrasi inşa edemez.. Medya gücüne güvenen demokrasi inşa edemez. Sesini çok çıkaran demokrasi inşa edemez. Demokrasi ancak ve ancak sandıkta inşa edilir. Ülkelerin hissiyatlarını tek başına meydanlar yansıtmaz. Sandıklar yansıtır..

 


YORUMLAR