AÖF sınav sonuçları - 25 Ocak sınav sonuçları, 26 Ocak sınav sonuçları

AÖF sınavı soru ve cevapları açıklandı! (25-26 Ocak 2014) Sonuçlar ne zaman açıklanacak?

 AÖF sınavı soru ve cevapları açıklandı! (25 Ocak 2014) Sonuçlar ne zaman açıklanacak? 25-26 Ocak 2014 tarihleri arasında yapılacak olan AÖF sınavları bugün başladı. AÖF sınav soru ve cevapları yayınlandığı andan itibaren sitemizde olacaktır. aöf sonuçları, 25 ocak 214, aöf finaller, aöf final soru ve cevapları, açıköğretim fakültesi, eskişehir anadolu üniversitesi, aöf öğrenci işleri.

Eskişehir Anadolu Üniversitesi’nin eğitim programı Açıköğretim Fakültesi sınavları bugün yapılıyor. 25-26 Ocak 2014 tarihleri arasında 2 gün boyunca ter dökecek olan öğrenciler bu sabah sınava girecekleri okula giderek sınavlarına girdi. Final niteliğindeki sınavlardan geçmek zorunda olan öğrenciler eğer sınavda başarısız olurlarsa bütünleme sınavına girecekler.

AÖF SINAV GİRİŞ YERİ SORGULAMA
AÖF 2013-2014 KAYIT VE SINAV TAKVİMİ
AÖF 2013-2014 ÖĞRETİM YILI YAZ DÖNEMİ
AÖF 2013-2014 ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ
AÖF 2013-2014 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ

25-26 Ocak 2014 AÖF sınav soru ve cevapları yayınlandı mı?
AÖF sınav soruları ve cevapları henüz yayınlanmadı. Yayınlandığı andan itibaren sitemizde yer alacaktır.

26-26 Ocak 2014 AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
AÖF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmazken eski sınavlarla karşılaştırdığımızda tahminen iki hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

AÖF sınav sonuçları nereden öğrenebilir?
AÖF sınav sonuçlarınızı ve geçmiş notlarınızı öğrenmek için Açıköğretim Fakültesi’nin internet sitesinde kullanıcı adı ve şifrenizle giriş yaparak kolaylıkla görebilirsiniz.

AÖF ÖĞRENCİ İŞLERİ SAYFASINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

AÖF Şifremi kaybettim ne yapmalıyım?
AÖF sınav sonuçları ve AÖF sınav giriş yerlerini öğrenmek isteyen bazı adaylar şifrelerini unuttukları için sisteme giriş yapamıyorlar. Bu tür durumlarda AÖF bürolarına giderek yeni şifre talep edebilirsiniz. Ancak bir işte çalışıyor ve zamanınız yoksa AÖF büroları size telefonda şifrenizi vermez. Bunun yerine AÖF Ankara Genel Büroyu aramanız gerekecek. Aradığınızda sizi yönlendirecekler ve birkaç soru sorduktan sonra yeni şifrenizi telefon yoluyla alabileceksiniz.


AÖF Sınav yönetmeliği 
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM, İKTİSAT, İŞLETME FAKÜLTELERİ
ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ
18 Ocak 2013 CUMA Sayı : 28532

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik; Anadolu Üniversitesi merkezi açıköğretim ve uzaktan eğitim sistemine göre öğretim yapan Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakültelerindeki, dönemlik-kredili sisteme dayalı yürütülen öğretim ve sınavlara ilişkin esasları belirler.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi (ECTS) kredilerini,
b) BDS (Bağıl Değerlendirme Sistemi): Derse kayıtlı tüm öğrencilerin puanlarının ortalamasının temel alındığı değerlendirmeyi,
c) Birim Kurulu: Anadolu Üniversitesine bağlı merkezi açıköğretim ve uzaktan eğitim sistemine göre öğretim yapan fakülte kurullarını,
ç) Birim Yönetim Kurulu: Anadolu Üniversitesine bağlı merkezi açıköğretim ve uzaktan eğitim sistemine göre öğretim yapan fakülte yönetim kurullarını,
d) Dekan: Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakültesi Dekanlarını,
e) Fakülte: Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakültelerini,
f) Merkezi Açıköğretim: Ülke çapında kitlesel eğitime yönelik olarak yürütülen ve Anadolu Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilen programlardaki öğretimi,
g) Rektör: Anadolu Üniversitesi Rektörünü,
ğ) Senato: Anadolu Üniversitesi Senatosunu,
h) Uzaktan Eğitim: Ülke çapında, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak öğretim faaliyetlerinin planlandığı ve yürütüldüğü ve Anadolu Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilen programlardaki öğretimi
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Öğretim Esasları
Öğretim yılı
MADDE 4 – (1) Merkezi açıköğretim ve uzaktan eğitim sistemine göre öğretim yapan fakültelerde dersler dönemlik kredili, ders geçme esasına göre aşağıdaki kurallar çerçevesinde yürütülür.
a) Bir öğretim yılı, her biri en az 70 öğretim günü olmak üzere güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Akademik takvim, Senato tarafından belirlenir.
b) Dersler; teorik derslerden, atölye, laboratuvar, pratik çalışma, staj ve benzeri uygulamalardan oluşur ve merkezi açıköğretim, uzaktan eğitim yöntemleriyle veya yüz yüze yapılabilir. Hangi derslerin hangi yarıyılda açılacağı ve yıl veya yarıyıl esasına göre düzenleneceği ilgili Birim Kurulu kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir.
c) İlgili Birim Yönetim Kurulunca belirlenecek dersler için uygun bulunan yer ve zamanlarda yüz-yüze, eş zamanlı veya eş zamansız internete dayalı olarak ve video konferansla akademik danışmanlık ve uygulama hizmetleri düzenlenebilir.
ç) Bölüm veya programlarda okutulacak dersler, kredi değerleri ve haftalık saatleri, varsa ön koşulları ile derslerin yarıyıllara veya yıllara göre dağılımı, laboratuvar, pratik çalışma, staj ve benzeri uygulama dersleri, hangi derslerin yüz yüze verileceği, yüz yüze verilecek derslerde devam koşulları, örgün öğretim öğrencilerinin alacağı eşdeğer dersler ilgili Birim Kurulu kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir. Derslerin kredileri öğrencilerin ders yükü dikkate alınarak belirlenen Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) kredileridir.
Uzaktan eğitimin kapsamı
MADDE 5 – (1) Öğrencilere bir yarıyılda 30 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders ataması ilgili fakülte tarafından yapılır. Öğrenciler, ilgili fakülte tarafından atanan dersleri eksiltebilir veya toplam 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde üst yarıyıldan ders ekleyebilir. Ders eksiltme bir üst yarıyılın derslerinden başlayarak yapılır. Ders eksiltme ve ekleme işlemleri kayıt yenileme tarihleri içerisinde o yarıyıl için yapılır ve sonradan itiraz edilemez.
(2) Programa ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler kayıt yaptırdığı öğretim yılına ait yarıyılların tüm derslerini almak zorunda olup, üst yarıyıllardan ders alamaz.
(3) Öğrenciler, sınavlara belirlenen tarihlerde oturumlu olarak katılır. Lisans programlarında birinci yarıyılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 5. ve 7. yarıyıllardan; ikinci yarıyılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 6. ve 8. yarıyıllardan; üçüncü yarıyılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 7. yarıyıldan; dördüncü yarıyılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 8. yarıyıldan ders alamaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Öğrenci Kayıt ve Kayıt Yenilemeye İlişkin Esaslar
Kayıt ve kayıt yenileme
MADDE 6 – (1) Kayıt ve kayıt yenileme tarihi, süresi, şekli, kayıtta istenecek belgeler ve kayıt koşulları Üniversite Yönetim Kurulunun belirleyeceği genel ilkeler çerçevesinde, ilgili Birim Yönetim Kurullarınca ortak olarak belirlenir. Öğrencilerin kayıtlarını yaptırabilmeleri için belirlenen bu koşullara uymaları, ilgili mevzuat ve Birim Yönetim Kurulunca belirlenen bedelleri süresi içerisinde ödemeleri gerekir.
(2) Programa yeni kayıtta, kayıt koşullarını yerine getirmeyen ve kayıtlarını süresi içerisinde yaptırmayanlar kayıt hakkını kaybeder.
(3) Merkezi açıköğretim ve uzaktan eğitim sistemine göre öğretim yapan fakültelere yeni kayıt yaptıracakların varsa bu sistemdeki önceki kayıtlarını sildirmeleri gerekmektedir. Önceki kayıtlarını sildirmeden, yeni kayıt yaptıranların eski kayıtları hangi yarıyılda veya sınıfta olursa olsun silinerek, yeni kayıtları geçerli olur. Bu öğrencilerin önceki kayıtlarına ilişkin hakları sonlandırılmış sayılır.
(4) Merkezi açıköğretim ve uzaktan eğitim sistemine göre öğretim yapan fakültelerin kontenjan sınırlaması olan bölüm veya programlarından birine yerleştirilmiş bir adayın yerleştirildiği bölüm veya programa kaydının yapılabilmesi için örgün öğretimdeki kaydını sildirmesi gerekir.
(5) Meslek Yüksekokulu ile Açıköğretim Ön Lisans Programlarından mezun olanlardan, kendi alanlarındaki kontenjan sınırlaması olmayan lisans programına devam etmek isteyenler, lisans programına kaydedilir. Meslek Yüksekokulu ile Açıköğretim Ön lisans Programlarından mezun olanlardan, farklı alanlardaki kontenjan sınırlaması olmayan lisans programına devam etmek isteyenlere, fark dersler verilerek lisans programına kaydedilir. Verilecek olan fark dersler ilgili Birim Kurulu kararı ve Senato onayı ile belirlenir. Öğrencilerin ön lisans programında almış olduğu ve lisans programında eşdeğer kabul edilen derslere (MU) muaf notu verilir. MU notu genel not ortalamasına katılmaz. Muaf olmadığı ilave dersler için geçecek süre öğrencinin azami öğrenim süresinden sayılır.
(6) Genel not ortalaması mezuniyet koşullarını sağlaması kaydıyla lisans programında almış olduğu derslere göre belirlenir.
(7) Merkezi açıköğretim ve uzaktan eğitim sistemine göre öğretim yapan fakültelere kayıtlı öğrenciler, öğretime devam etmek istedikleri dönemin başında, kayıt yenileme tarihlerinde, kayıtlarını yenilemek zorundadırlar. Kayıtlarını yenilemeyen öğrenciler, o dönemde sınavlara giremezler ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar.
Ders kaydı
MADDE 7 – (1) Anadolu Üniversitesi örgün öğretim programlarına kayıtlı öğrenciler eşdeğer olmak koşulu ile merkezi açıköğretim ve uzaktan eğitim sistemine göre öğretim yapan fakültelerde yer alan derslere Senatonun belirlediği esaslara göre ilan edilen kayıt tarihlerinde ders kaydı yaptırabilir.
(2) Örgün öğrenciler toplam kredisinin %25 ini geçmemek koşuluyla açık ve uzaktan eğitim yapan fakültelerden ders alabilir. Ders kayıtlarını yaptıran öğrenciler bu Yönetmelik kapsamında öğrenimini sürdürür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Sınavlar, Sınav Kuralları, Sınavların Değerlendirilmesi ve Duyurulması, Notlar,
Ders Tekrarı
Sınavlar

MADDE 8 – (1) Bir dönemde her ders için en az bir ara sınav ve dönem sonu sınavı gözetimli olarak yüz yüze ve/veya çevrimiçi yapılır. Sınavlar klasik veya test olarak yapılabilir. Ara ve dönem sonu sınavlarının tarihleri ilgili Birim Yönetim Kurullarınca ortak olarak belirlenir. Ayrıca, ilgili Birim Yönetim Kurulunca belirlenen programlarda ve derslerde yazılı veya sözlü olarak kısa sınav, ödev, pratik çalışma gibi değerlendirmeler yapılabilir.
Sınav kuralları

MADDE 9 – (1) Öğrenciler, sınavlara girebilmek için fakülte tarafından belirlenen belgeleri yanlarında bulundurmak ve görevlilerce istendiğinde göstermek zorundadırlar. Sınava girebilmek için fakülte tarafından belirlenen belgelerden biri dahi eksik olan öğrenciler sınavlara giremezler. Bu belgeleri sınavlarda yanlarında bulundurmayan öğrencilerin sınavları, sınav görevlilerince düzenlenen bireysel sınav iptal tutanağına göre Dekanlık tarafından geçersiz sayılır. Sınavlarda uygulanacak kurallar, öğrencilerin yanlarında bulundurması veya bulundurmaması gereken araç ve donanım, ilgili Birim Yönetim Kurulunca belirlenir.
(2) Öğrenciler, Sınava Giriş Belgesinde gösterilen sınav ili, bina, salon, sıra, sınav tarihi ve saatinde sınavlara girmek zorundadırlar. Sınava Giriş Belgesinde gösterilen il, bina, salon, sıra ve tarihte sınava girmeyip, bir başka il, bina, salon, sıra ve tarihte sınava giren öğrencilerin sınavları Dekanlık tarafından geçersiz sayılır.
(3) Sınav kurallarını, düzenini ve işleyişini bozan, sınavın yapılmasını uzun veya kısa süre engelleyen, sınav görevlilerine hakaret eden, fiili saldırıda bulunan ve tehdit edenlerle sınav huzurunu bozacak kadar yüksek sesle konuşan, sınav salonunu kendilerine duyurulan süreden önce terk eden, sınav görevlilerinin sınavla ilgili düzenlemelerine uymayan öğrencilerin, sınav görevlilerince düzenlenen bireysel sınav iptal tutanağına göre o oturumdaki sınavları Dekanlık tarafından geçersiz sayılır.
(4) Sınav sırasında kopya çeken, çekmeye girişen, kopya veren, alan, kopya çekilmesine yardım edenlerin, sınav görevlilerince düzenlenen bireysel sınav iptal tutanakları, üniversite temsilcilerinin raporları veya sınavları gerçekleştiren merkezin bilgisayar taraması sonucu verdiği raporlara dayanılarak Dekanlık tarafından geçersiz sayılır.
(5) Öğrenciler, sınavlarda kendilerine verilen cevap kâğıtlarını usule uygun olarak yanıtlamak zorundadırlar. Bir derse ait cevaplar, cevap kağıdında bir başka derse ait sütuna işaretlendiği takdirde Dekanlık tarafından düzeltme yapılmaz. Sınav sonunda toplanan soru kitapçıkları Sınav Merkezinde tek tek incelenir ve soru kitapçığının tek sayfası eksik çıksa öğrencinin o oturumdaki sınavı Dekanlık tarafından geçersiz sayılır.
(6) Sınavları geçersiz sayılan öğrenciler bu ders veya derslerden sıfır almış kabul edilir. Kopya nedeniyle sınavları geçersiz sayılan öğrenciler, kopya olayının gerçekleştiği sınav dönemini izleyen ilk sınav döneminde hiç bir dersin sınavına giremez.
Sınavların değerlendirilmesi ve duyurulması
MADDE 10 – (1) Her ne sebeple olursa olsun, sınavlara katılmayan öğrenciler için mazeret sınavı yapılmaz. Ancak, ara sınava katılmayan öğrenciler, ara sınav notunu sıfır (0) kabul ederek, isterlerse dönem sonu sınavına katılabilirler.
(2) Açıklanan sınav sonuçları ve başarı notları kesin olup itiraz edilemez. Sınavdaki öğrenci cevap kağıtları ve salon sınav tutanakları iki yıl saklanır.
(3) Sınavlarda başarının değerlendirilmesinde BDS kullanılır. BDS esasları Üniversite Senatosunca belirlenir. Başarı notu, dönem içi notları ile dönem sonu sınav notunun katkılarıyla hesaplanır. Dönem içi notları; ara sınav, kısa sınav, sözlü sınavı, ödev ve uygulamalı çalışmalara verilen notlardan oluşur.
(4) Dönem içi değerlendirmelerin başarı notuna katkısı % 30 dan az % 50 den fazla olamaz. Bir dersin başarı notu; öğrencinin o dersin ara sınav ve varsa diğer eğitim-öğretim etkinliklerinden oluşan dönem içi etkinliklerinden aldığı puanların yüzdesi ve dönem sonu sınav puanının yüzdesinin toplanması ile elde edilen puandır.
(5) Başarı notu, Senatoca belirlenmiş olan esaslara göre harf notuna çevrilir. Harf notları ve katsayıları şunlardır:
Harf Notu Katsayısı
AA 4.0
AB 3.7
BA 3.3
BB 3.0
BC 2.7
CB 2.3
CC 2.0
CD 1.7
DC 1.3
DD 1.0
FF 0.0


YORUMLAR