AÖF çan eğrisi ile notunu nasıl hesaplarsın. AÖF çan eğrisi ile nasıl geçilir

Anadolu üniversitesi Açıköğretim fakültesi (AÖF) sınav sonuçları yaklaşık 3 gün önce açıklandı. Ancak öğrenciler Aöf Çan Eğrisi. Açıköğretim Fakültesi (AÖF) Yönetmeliği Değişti! .Çan Eğirisi Getirildi.

  Açıköğretim Dönemlik-Kredili sistemde bağıl değerlendirme
yöntemi kullanılmaktadır. Bağıl değerlendirme yönteminde bir
öğrencinin başarısı bir programda o dersi alan grup içindeki diğer
öğrencilerin başarı düzeyleriyle bağlantılı bir şekilde
değerlendirilmektedir. Bu durumda bir bölümde o dersi alan
öğrencilerin düzeyine göre her bir ders için ayrı bir geçme puanı
oluşmaktadır. Yani bir dersten sınava giren tüm öğrencilerin
aldıkları notların ortalamasına göre o dersten geçebilir veya
kalabilirsiniz. Bu kapsamda bir öğrenci zor bir dersten 42 ile CC
alıp geçerken, kolay bir dersten 55 ile CD alıp kalabilmektedir.
Aöf Çan eğrisi sisteminde sınav sonucunda herkesin aldığı notların
ortaması alınır.
Buradan istatistiksel işlemlerle (standart sapma) değişim aralığı belirlenir ve artış sayısı belli olur.
Örnek berirsek eğer 4 kişilik bir sınıfta ara sınav ve final sınavlarının ortalaması şunlar olsun; 35,45,55,65.
Burdan sınıf ortalaması 35+45+55+65=200/4 (ortalamaya katılan öğrenci sayısı) = 50 olarak belirlenir. (Bu
ortalama genellikle CC ile ifadelendirilir)
Standart sapmada 7 olarak hesaplansın. (Bu sapmayı Anadolu Üniversitesi Eğitim Görevliliri belirlemektedir.)
Eğer kurul ortalamaya CC verirse, yani 50 CC olursa, bu nota standart sapma ilave edilerek veya çıkarılarak
diğer notlar hesaplanır.
Yani
50+ 8=58 ( ve üzeri ) CB,
58 + 8=66 ( ve üzeri ) BB,
50 – 8= 42 ( ve üzeri ) CD,
42– 8= 34 ( ve üzeri ) DD olur.
Sonuçta 33′ün altı FF, 34-41 arası DD, 42-49 arası CD, 50-57 arası CC, 58-66 arası CBnotlarını alır.
Yani ortalaması 35 olan DD ,45 olan CD, 55 olan CC, 65 olan CB notlarını alır.
Bu anlatım daha açıklayıcı oldu. Gerçi Kredili sistem çan eğrisi sisteminde bizlerin yapabileceği çok fazla bir şey bulunmamakta. Standart sapma üniversite eğitim görevlileri tarafından hesaplandığı için bizlerin çan
eğrisine göre notumuzun ne olacağını ancak üniversitenin notları açıklamasından sonra öğrenebileceğiz.
Dersleri geçip geçmeyeceğimizi etkileyen en önemli husus Genel Not Ortalaması’dır. Biz her dönem sonunda
Genel Not Ortalamamızı 2.0′ın üzerinde tutarsak eğer, 33 – 50 arası aldığımız tüm derslerden geçmiş
sayılıyoruz.


YORUMLAR