2 Şubat 2013 Ehliyet sınavı giriş yerleri, Sürücü sınavı giriş belgesi nasıl alınır...

Sürücü kursu sınavı giriş yerleri açıklandı, Ehliyet sınavı giriş yerleri burada! 2 Şubat sürücü sınavı yerleri...

   2013 yılının ilk ehliyet sınavı 2 şubat'ta yapılacak. 2 Şubat 2013 Ehliyet Sınavı Giriş Yeri Belgesi Sınav giriş belgesi fotoğraflı olup söz konusu belgede adayın salon ve kimlikbilgileri yer alır.

Salon bilgilerinde adayın sınava gireceği sınav bölgesi(il/ilçe), bina, salon, sıra ve adres bilgileri yer alır. Aday, fotoğraflı sınavgiriş belgesinde belirtilen sınav bölgesinde, binada, salonda ve sıradasınava girecektir.


2 Şubat Ehliyet Sınavı giriş yeri belgesi aşağıda ki adresten öğrenilebilecek

SINAVA GİRİŞ YERİNİZİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN


Ancak, olağanüstü durumlarda (doğal afet, yangın, vb.) Bölge Sınav Yürütme Komisyonunun teklifi ve YEĞİTEK Ölçme Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığının uygun görüşü ile adayınsınav yeri değiştirilebilir.


b. Her sınav için yeniden düzenlenen sınav giriş belgesinde MTSK’nın adı ileMotorlu Taşıt Sürücü Adayları Sınavı e-Kılavuzu sınav tarihi, saati, sınava gireceği dersler ve kaçıncı sınav hakkını kullandığı,sınava gireceği sürücü belgesi sınıfı ve dikkat bölümleri yer alır. Kimlikbilgilerinde adayın T.C. kimlik numarası, adı-soyadı, baba adı, doğum yeri vetarihi bulunur.

c. İlçe milli eğitim müdürlüğü, MTSK müdürlükleri tarafından Özel MTSKModülünden fotoğraflı olarak alınacak olan sınav giriş belgesi ile ilçe millîeğitim müdürlüğü İLSİS veri tabanındaki fotoğrafın uyumunu kontrolettikten sonra fotoğrafın üzerini kapatmayacak şekilde sınav giriş belgesini mühürleyecektir. MTSK Müdürlüğü de sınav giriş belgesini mühürleyerek imza karşılığı adaya teslim edecektir. Böylece fotoğraflı sınav giriş belgesiüzerinde iki adet mühür bulunacaktır.

d. Adaylara ayrıca fotoğraflı sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir.

e. Adayın sınavdan önce sınava gireceği binaya giderek, sınav salonunu görmesi önerilmektedir.

10. SINAV UYGULAMASI

a. Motorlu Taşıt Sürücü Adayları Sınavları “MTSAS sınav takviminde” belirtilen tarihlerde, saat 11.00’de başlayıp, tek oturum olarak yapılacaktır (saat 11.00’ den sonra hiçbir aday, kesinlikle sınava alınmayacaktır). 
Meb tarafından yapılan ehliyet sınavı soruları ve cevapları çok zor olamamakla beraber sorularda her zaman birbirine yakındır. Kısaca bir iki dönem önceki sınav sorularına çalışan bir aday rahatlıkla ehliyet sınavından geçer puan alabilirler.

Peki ehliyet sınavından başarılı olabilmek için hagi dersten kaç puan almak gerekir?

İlkyardım bölümünden toplam 30 soru sorulur. İlkyardım'dan geçebilmeniz için 30 soruda 21 doğru yapmanız gerekir. Bir başka değişle en fazla 9 yanlış yapabilirsiniz. 21 doğru cevap 70 puanı geçmenize yeter. İlkyardım testinde her soru 3,3 puan üzerinden; 3,3 x 21 = 69,9′dan 70 puan eder.

2013 YILI MEB EHLİYET SINAV TAKVİMİ

Trafik bölümünden toplam 50 soru sorulur. Trafik'den geçebilmeniz için 50 soruda 35 doğru yapmanız gerekir. Bir başka değişle en fazla 15 yanlış yapabilirsiniz. 35 doğru cevap 70 puanı geçmenize yeter. Trafik testinde her soru 2 puan üzerinden; 2 x 35 = 70 puan eder.

Motor bölümünden toplam 40 soru sorulur. Motor'dan geçebilmeniz için 40 soruda 28 doğru yapmanız gerekir. Bir başka değişle en fazla 12 yanlış yapabilirsiniz. 28 doğru cevap 70 puanı geçmenize yeter. Motor testinde her soru 2,5 puan üzerinden; 2,5 x 28 = 70 puan eder.

Yukarıda belirtilen rakamlar çerçevesinde minimum doğru cevap sayısına ulaşan veya geçen adaylar 70 puan alarak o testten geçmiş sayılırlar.

-İlkyardım, Trafik veya Motor testlerinin herhangi birinden veya ikisinden kalan aday bir sonraki sınavda hangi testi cevaplayacak?

Sınavı geçebilmek için her bir testten ayrı ayrı 70 puan almak zorundasınız. Örneğin İlkyardım'dan 66, Trafik'den 80 ve Motor'dan 85 alan birisi yalnızca İlkyardım testinden kalmış olur ve bir dahaki ehliyet sınavında yalnızca İlkyardım'dan girer. Artık Trafik ve Motor'dan muaftır.

Bir sonraki sınavda İlkyardım testini de geçerse ehliyet sınavını geçmiş sayılır ve direksiyon sınavına girmeye hak kazanır. 


YORUMLAR