12. Sınıf Takdir & Teşekkür Hesaplama Formu- E okul

Yeni eğitim sisteminde 12. sınıflar için dönem sonunda her dersin puan ortalaması alınarak bu ortalama dersin haftalık ders saati ile çarpılır.

12. sınıfta ağırlıklı ortalama nasıl hesaplanır?
Yeni eğitim sisteminde 12. sınıflar için dönem sonunda her dersin puan ortalaması alınarak bu ortalama dersin haftalık ders saati ile çarpılır. Daha sonra çarpım sonuçları derslerin haftalık ders saatleri toplamına bölünür. Çıkan sonuç bir 12. sınıf öğrencisi için ağırlıklı dönem ortalamasını vermektedir.

12. sınıfta takdir teşekkür nasıl hesaplanır?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takdirname ve teşekkür belgelerinin öğrencilere dağıtımını belirli koşullara bağlamıştır. Bir öğrencinin herhangi bir başarı belgesi alabilmesi için ön koşul olarak tüm derslerin her birinden 45.00 puandan aşağı bir puanı olmamalıdır. Bu şartları sağlayan 12. sınıf öğrencilerinden tüm derslerin dönem ağırlıklı puan ortalaması 70.00-84.99 arasında olanlara "Teşekkür", 85.00 puan ve üstü olanlara da "Takdirname" belgesi verilir.

12. sınıfta dönem ortalamam 84.50 - 84.99 arasında olduğunda yuvarlama ile takdir alabilir miyim?
Milli Eğitim Bakanlığının yönetmeliklerine göre 12. sınıf öğrencisinin takdir belgesi alabilmesi için tüm derslerinin dönem ağırlıklı puan ortalaması 85.00 puan ve üzeri olmalıdır. Takdir hesaplamasında öğrencinin dönem ortalamasına yuvarlama yapılmayacak ve 84.50 - 84.99 arasında olan dönem ortalamaları ile takdir belgesi alınamayacaktır.

12. sınıfta dönem ortalamam 69.50 - 69.99 arasında olduğunda yuvarlama ile teşekkür alabilir miyim?
Milli Eğitim Bakanlığının yönetmeliklerine 12. sınıf öğrencisinin teşekkür belgesi alabilmesi için tüm derslerinin dönem ağırlıklı puan ortalaması 70.00 puan ve üzeri olmalıdır. Teşekkür hesaplamasında öğrencinin dönem ortalamasına yuvarlama yapılmayacak ve 69.50 - 69.99 arasında olan dönem ortalamaları ile teşekkür belgesi alınamayacaktır.

Bu hesaplama aracıyla lise 4 not ortalaması hesaplama işlemi de yapabilir miyim?
Evet, takdir teşekkür hesaplama aracımızla lise 4 not ortalama hesaplama işlemleri de yapılabilmektedir. Hem 100 üzerinden ağırlıklı puan ortalamasını hem de 5 üzerinden ağırlıklı not ortalamasını öğrenebilirsiniz.

 12. Sınıf Takdir & Teşekkür Hesaplama Formu

 1.  Haftalık Ders Saati / Puan
 2.   /  Örn. 76.50
 3.   /  Örn. 76.50
 4.   /  Örn. 76.50
 5.   /  Örn. 76.50
 6.   /  Örn. 76.50
 7.   /  Örn. 76.50
 8.   /  Örn. 76.50
 9.   /  Örn. 76.50
 10.   /  Örn. 76.50
 11.   /  Örn. 76.50
 12.   /  Örn. 76.50
 13.   /  Örn. 76.50
 14.   /  Örn. 76.50
 15.   /  Örn. 76.50
 16.   /  Örn. 76.50
 17.   /  Örn. 76.50
 18.   /  Örn. 76.50
 19.   /  Örn. 76.50
 20.   /  Örn. 76.50
NOT: Puanını boş bıraktığınız dersler için hesaplamalarda 0 puan kullanılacaktır.

 

 

 


YORUMLAR