23 Nisan 2014 Çarşamba
   20.01.2014 04:30:15

NEREDE OY KULLANACAĞIM SANDIK SORGULAMA ADRESİ 2014

   
30 Mart 2014 Yerel seçim öncesinde Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Seçmenlerin oy kullanacağı sandıkları açıkladı

   
30 Mart 2014 Yerel seçim öncesinde Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Seçmenlerin oy kullanacağı sandıkları açıkladı. seçmen listesi açıklandı mı? seçmen listesi nasıl öğrenilir? seçmen listesi belli oldu mu? Kurulun resmi Web sitesinden seçmen sorgulama hizmeti nerede oy kullanacağım işlemlerini yapabilirsiniz. nerede oy kullanacağımı öğrenmek istiyorum, nerede oy kullanacağım 2014, 30 Mart Yerel seçiminde nerede oy kullanacağım, nerede oy kullanacağım kktc, nerede oy kullanacağım 2014, Belediye seçimle

Yerel Seçimlere az bir süre kala seçmen listeleri belli oldu. 30 Mart 2014 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde nerede oy kullanacağınız belli oldu. İşte o liste.    Yüksek Seçim Kurulu  (YSK) 2014 yılında yapılacak olan  Yerel Seçimlerde  vatandaşların nerede oy kullanacağını açıkla.  Nerede oy kullanacağım.  Yerel seçimler  tüm detaylar pirsushaber' te.Yüksek Seçim Kurulu (YSK)  2014 yılında yapılacak olan  yerel seçimlerde  kimin nerede  oy  kullanacağını açıkladı. Seçmenlerin nerde  oy  kullanacakları  Yüksel Seçim Kurulu  tarafından bu kez erken açıklandı.  Yüksek Seçim Kuruluseçmenlerin nerde  oy  kullanacağını belirledi.2014 Yerel Seçimlerinde nerde oy kullanacaksınız?  Yüksek Seçim Kurulu' nun sitesinde açıklanan seçmen sorgulamasındaki adres bilgilerine,  oy  vereceğiniz yer, sandık ve sıra numarası gibi yeni bilgiler eklendi.

2014 Yerel Seçimlerde Nerde Oy Kullanacağım Sorgulama Ekranı İçin Tıklayınız Pirsushaber
2014  Yerel Seçimleri  Mart ayında gerçekleştirilecek.  Yerel seçimlerde  Belediye Başkanlıkları,Meclis Üyelikleri,Muhtarlıklar ve azaların seçimleri gerçekleştirilecek
Yerel Seçim ne zaman yapılacak ? Seçim 2014 - Nerede oy kullanacağım ? Oy pusulası. Merakla beklenen Yerel Seçim takvimi belli oldu. Buna göre Yerel Seçim ne zaman yapılacak ? Seçim takvimi 2014 - Nerede oy kullanacağım ? Oy pusulası hakkında tüm bilgiler burada.Pirsushaber

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 2014 yılı seçim takvimini belirledi. Yeni takvime göre yerel seçim 30 Mart tarihinde yapılacak.

Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren kararda, bazı önemli tarihler şöyle olacak:

2 0cak 2014: Seçime katılabilecek siyasi partiler ilan edilecek.Pirsushaber

27 Ocak 2014: Siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerleri için YSK'ca kura çekilerek ilan edilecek.

18 Şubat 2014: Siyasi partiler, büyükşehir, belediye, belediye meclis üyeliği ve il genel meclisi üyelikleri aday listelerini ilçe seçim kurullarına, DVD ve kâğıt olarak verecek.

22 Şubat 2014: Geçici olarak ilan edilen aday listelerine karşı ilgili seçim kuruluna yapılacak itirazların son günü.Pirsushaber

28 Şubat 2014: Yüksek Seçim Kurulu il seçim kurulu, il seçim kurulunun ilçe seçim kurulu kararlarına karşı yapılmış itirazları 'kesin' olarak karara bağlanacak.

2 Mart 2014: Kesin aday listeleri, bağımsız adaylar dâhil ilan edilecek.Pirsushaber

20 Mart 2014: Seçim yasakları başlayacak.Pirsushaber

24 Mart 2014: Seçmen bilgi kâğıtları seçmenlere dağıtılacak.

29 Mart 2014: Seçim propagandası bitecek.

30 Mart 2014: Oy verilecek

Yüksek Seçim Kurulu resmi açıklaması:
2972 sayılı Mahalli dareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve htiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun'un
degisik 8. maddesinin birinci fıkrasında yer alan; 'Mahalli idareler seçimleri bes yılda bir yapılır. Her seçim
döneminin besinci yılındaki 1 Ocak günü seçimin baslangıç tarihidir. Aynı yılın Mart ayının son Pazar günü
oy verme günüdür.' hükme istinaden, mahalli idareler seçimleri 30 Mart 2014 Pazar günü yapılacaktır.
2972 sayılı Kanun'da özel hüküm bulunmadıgından, seçime katılabilecek siyasi partilerin tespit ve
ilanında, 298 ve 2820 sayılı Kanunların ilgili hükümleri uygulanacaktır.Pirsushaber
Pirsushaber
Yukarıda belirtilen kanun hükümleri dikkate alınarak, 30 Mart 2014 Pazar günü yapılacak mahalli
idareler seçimlerine katılabilecek siyasi partilerin tespit edilerek, yürütülecek seçim is ve islemlerinde
uygulanmasına ve 298 sayılı Kanun'un 14. maddesinin 11. fıkrası uyarınca da ilanına karar verilmesi
amacıyla Kurulumuzun 14/9/2013 tarih, 2013/374 sayılı kararı ile olusturulan Komisyon yaptıgı çalısmaları
tamamlayarak konu hakkında düzenledigi Komisyon Raporunu Kurulumuza sunmus olmakla, konu
incelenerek;
Pirsushaber
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 127. ve 2972 sayılı Mahalli dareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve
htiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun'un 8. maddesinde yer alan; 'Mahalli idareler seçimleri bes yılda bir
yapılır. Her seçim döneminin besinci yılındaki 1 Ocak günü seçimin baslangıç tarihidir. Aynı yılın Mart
ayının son Pazar günü oy verme günüdür.' hükmüne istinaden, mahalli idareler seçimleri 30 Mart 2014
Pazar günü yapılacaktır.
Pirsushaber
298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un 14. maddesinin 11. fıkrasında; siyasi partilerin, milletvekili, belediye baskanlıgı, belediye meclisi ve il genel meclisi üyelikleri seçimlerine katılabilmeleri için illerin en az yarısında, oy verme gününden en az altı ay önce teskilat kurmaları ve büyük kongrelerini yapmıs olmaları veya Türkiye Büyük Millet Meclisinde gruplarının bulunması gerektigi vurgulanmıstır. Aynı Kanun hükmünün devamında da bir ilde teskilatlanmanın; merkez ilçesi dâhil o ilin ilçelerinin en az üçte birinde teskilat kurma anlamına geldigi hükme baglanmıstır. 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 20. maddesinin birinci fıkrasında ise, bir ilçede teskilatlanmanın, ilçe sınırları içerisindeki beldelerin en az yarısında teskilat kurmayı gerektirdigi; belde sayısı üç veya daha az ise beldenin sadece birinde teskilat kurulmus olmasının yeterli oldugu belirtilmis, aynı Kanun'un 36.
maddesinde de, buna paralel düzenlemeye yer verilmistir. Seçime katılabilecek siyasi partileri saptama ve ilan etme görev ve yetkisi 298 ve 2820 sayılı Kanunlara göre Kurulumuza ait bulundugundan, 30 Mart 2014 Pazar günü yapılacak olan mahalli idareler seçimine katılabilecek siyasi partilerin arastırılıp belirlenmesi gerekmektedir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Baskanlıgının 11/12/2013 günlü, 154381 sayılı ve Yargıtay Cumhuriyet
Bassavcılıgının 26/12/2013 günlü, 51047475/1730 sayılı yazıları ile bu yazı ekinde gönderilen bilgisayarPirsushaber
disketinin incelenmesi sonucunda;
Pirsushaber
I- a) 298 sayılı Kanun'un 14. maddesinin 11. fıkrası ile 2820 sayılı Kanun'un 20. ve 36. maddelerine
göre, illerin en az yarısında oy verme günü olan 30 Mart 2014 tarihinden en az altı ay öncesi, (30 Eylül
2013 tarihi) itibariyle teskilat kurmus ve büyük kongrelerini yapmıs olan siyasi partilerin;
1- Adalet ve Kalkınma Partisi,
2- Alternatif Parti,
3- Bagımsız Türkiye Partisi,
4- Barıs ve Demokrasi Partisi,
5- Büyük Birlik Partisi,
6- Cumhuriyet Halk Partisi,
7- Demokrat Parti,
8- Demokratik Sol Parti,
9- Dogru Yol Partisi,
10- Emek Partisi,
11- Genç Parti,
12- Hak ve Esitlik Partisi,
13- Hak ve Özgürlükler Partisi,
14- Halkın Kurtulus Partisi,
15- Halkın Yükselisi Partisi,
16- Halkların Demokratik Partisi,
17- Hür Dava Partisi,
18- sçi Partisi,
19- Liberal Demokrat Parti,
20- Millet Partisi,
21- Milliyetçi Hareket Partisi,
22- Özgürlük ve Dayanısma Partisi,
23- Saadet Partisi,
24- Toplumsal Uzlasma Reform ve Kalkınma Partisi,
25- Türkiye Komünist Partisi, oldugu,

b) Diger partilerin ise genel kongre veya teskilatlanma kosulunu yerine getiremedikleri, dolayısıyla
298 sayılı Kanun'un 14. maddesinin 11. fıkrasında öngörülen nitelikleri kazanamadıkları, saptanmıstır.
Pirsushaber
II - Ayrıca, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu olan partilerin;
1- Adalet ve Kalkınma Partisi,
2- Cumhuriyet Halk Partisi,
3- Milliyetçi Hareket Partisi,
4- Barıs ve Demokrasi Partisi, oldugu belirlenmistir.
Pirsushaber
Açıklanan nedenlerle;
I - 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un 14.
maddesinin 11. fıkrasına göre; 30 Mart 2014 Pazar günü yapılacak mahalli idareler seçimine katılabilecek
siyasi partilerin;
1- Adalet ve Kalkınma Partisi,
2- Alternatif Parti,
3- Bagımsız Türkiye Partisi,
4- Barıs ve Demokrasi Partisi,
5- Büyük Birlik Partisi,
6- Cumhuriyet Halk Partisi,
7- Demokrat Parti,
8- Demokratik Sol Parti,
9- Dogru Yol Partisi,
10- Emek Partisi,
11- Genç Parti,
12- Hak ve Esitlik Partisi,
13- Hak ve Özgürlükler Partisi,
14- Halkın Kurtulus Partisi,
15- Halkın Yükselisi Partisi,
16- Halkların Demokratik Partisi,
17- Hür Dava Partisi,
18- sçi Partisi,
19- Liberal Demokrat Parti,
20- Millet Partisi,
21- Milliyetçi Hareket Partisi,
22- Özgürlük ve Dayanısma Partisi,
23- Saadet Partisi,
24- Toplumsal Uzlasma Reform ve Kalkınma Partisi,
25- Türkiye Komünist Partisi
Pirsushaber « Önceki Haber

Yorumlar

Yorumunuz alındı!

Yorumunuz başarıyla kaydedilmiştir ve onaylandıktan sonra yayına alınacaktır.

İsim gerekli!

Mesajınızı yazınız!